Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Neighbours

Neighbours

Neighbours are very hit and miss. Sometimes you hit the jackpot and get neighbours who become great friends. Other times you get the short straw and have nightmare neighbours.

I’ve had good and bad neighbours. I’m not sure why some neighbours are so bad. It’s really not that difficult to be a good neighbour.

All you have to do is be polite, don’t play loud music late at night, and don’t park in front of their house. It sounds easier than it is. I think a long time ago there was a lot of neighbourliness.

Families lived near each other for generations. It’s different today. New families come and go. They never get to know each other. Everyone keeps their distance. This is not always a good thing.

Source: Listen A Minute

 

 

Những người hàng xóm

Hàng xóm rất hên xui ( có người tốt người xấu). Thỉnh thoảng bạn tình cờ trúng sô tiền lớn và bạn có những người hàng xóm rất tuyệt. Lúc khác, bạn gặp phải những chuyện không may và có những người bạn như cơn ác mộng.

Tôi có những người hàng xóm tốt và xấu. Tôi không chắc tại sao một số người hàng xóm lai xấu. Thật sự thì không khó để trở thành người hàng xóm tốt.

Tất cả những điều bạn phải làm là lịch sự, đừng chơi nhạc to quá trễ vào ban đêm và đừng đậu xe trước nhà của họ. Nghe có vẻ dễ dàng hơn....Trong môt thời gian dài trươc đây tôi nghĩ có rất nhiều mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp.

Các gia đình sống gần nhau qua các thế hệ. Nó rất khác ngày nay. Các gia đình mới thường đến sau đó cũng đi. Họ không bao giờ biết mặt nhau. Mỗi người đều giữu khoảng cách riêng cho mình. Đó là điều luôn luôn không tốt.

 

Dịch bởi: AdamDuong