Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Literature

Literature

Literature is one thing that makes me very happy. I have loved books of all kinds since I was very small. I don’t know what I would do in life without novels, poems and plays.

It’s amazing how literature can change your life. It educates you, makes you happy, makes you sad, inspires you and so much more. I think I’d be a completely different person without it.

Literature has been a big influence on my life – perhaps as much as my friends. I think literature is really powerful. It can help us understand other cultures.

Recently, I have read a lot of Indian literature, in English, of course. The books I read have totally changed my image of India and Indians. My experience has really made me want to read more books from other countries.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Văn học

Văn học là một trong những điều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Tôi đã yêu tất cả các loại sách tù khi tôi còn rất nhỏ, tôi không biết tôi sẽ làm gì trong cuộc sống này nếu thiếu đi những cuốc tiểu thuyết, thơ và kịch.

Thật ngạc nhiên khi văn học có thể thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào.Chúng giáo dục bạn, làm cho bạn vui.khiến bạn buồn,truyền cảm hứng cho bạn và còn nhiều thứ khác. Tôi nghĩ tôi sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác nếu thiếu chúng.

Văn học đã ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của tôi- có lẽ nhiều như bạn của tôi vậy.Tôi nghĩ văn học thật sự mạnh mẽ.Nó có thể giúp chúng ta hiểu thêm về những nền văn hó khác nhau.

Gần đây, tôi đọc rất nhiều sách về văn học Ấn Độ, tất nhiên là bằng Tiếng Anh.Những cuốn sách tôi đọc đã hoàn hoàn làm thay đổi cách nhìn của tôi về nước Ấn và người Ấn . Trải nghiệm này làm cho tôi muốn đọc thêm nhiều cuốn sách từ các nước khác.

 

Dịch bởi: bigbang