Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Whales (Cá voi)

Whales

Whales are absolutely beautiful creatures. It's amazing to think how big they are. But I guess they're a tiny dot when they're in the ocean.

I think whales are among the most interesting animals on Earth. Are they animals or fish? I know they are mammals, so I guess that might make them animals.

One day, I really want to go whale watching. I think it's one of those must-do things in life. I suppose I'd better do this soon before all the whales die out.

I worry about the future of whales. It seems humans are doing everything they can to make lots of species extinct.

Some countries take part in whaling and others destroy the oceans so whales can't eat. One day, we'll only see dead whales in museums.

Source: Listen A Minute

 

 

Cá voi

Cá voi thật sự là loài sinh vật tuyệt vời. Thật kinh ngạc khi nghĩ chúng lớn như thế nào. Nhưng tôi đoán chúng chỉ là một chấm nhỏ khi ở đai dương rộng lớn.

Tôi nghĩ rằng cá voi là loài sinh vật thú vị nhất trên Trái đất. Chúng là động vật hay là cá? Tôi biết rằng chúng là động vật, vì thế tôi đoán rằng có thể chúng là động vật.

Một ngày nọ, tôi thật sự muốn xem cá voi. Tôi nghĩ đó là một trong những điều phải làm trong cuộc sống. Tôi cho rằng mình nên làm sớm trước khi tất cả chúng tuyệt chủng.

Tôi lo lắng cho tương lai của cá voi. Dường như con người đang hàng động bằng mọi thứ để họ làm cho nhiều loài tuyệt chủng hơn.

Một số quốc gia đánh bắt cá voi và sô khác thì phá hủy đại dương làm mất nguồn thức ăn của cá voi. Một ngày nào đó chúng ta chỉ còn nhìn thấy những con cá voi chết trong bảo tàng.

 

Dịch bởi: AdamDuong