Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | (Dư vị khó chịu) Hangovers

Hangovers

A hangover is one of the worst feelings you can have. There’s nothing you can do to make it go away. You just have to wait for it to wear off. It usually takes a whole day and can even take two days to disappear.

The most stupid thing about a hangover is that you never learn. A hangover is your body’s warning that too much alcohol is bad for you. When something is painful, you never do it again. Not so with a hangover.

When people have a hangover, they often drink again the next day. This makes your original hangover much worse.

Many people have their own hangover “cure”. None of them work for me. All I can do is suffer. I suppose the best thing for a hangover is not to drink at all, or at least not drink too much.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Dư vị khó chịu

Dư vị khó chịu là một trong những cảm xúc tồi tệ nhất mà bạn có. Không có gì bạn có thể làm để nó biến mất. Bạn chỉ cần chờ đợi cho nó biến mất. Nó thường mất cả ngày và thậm chí có thể mất cả hai ngày để biến mất.

Điều ngu ngốc nhất về dư vị khó chịu mà bạn chưa bao giờ học. Dư vị khó chịu là cảnh báo của cơ thể mà quá nhiều rượu có hại cho bạn. Khi có điều gì là đau khổ, bạn sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Không như thế với dư vị khó chịu

Khi mọi người có dư vị khó chịu, họ thường uống một lần nữa vào ngày kế tiếp. Điều đó làm cho dư vị khó chịu thêm tồi tệ

Nhìu người có cách chữa dư vị khó chịu. Không ai trong số họ làm việc cho tôi. Tất cả tôi có thể làm là chịu đựng. Tôi cho rằng điều tốt nhất để trị dư vị khó chịu là không uống gì cả hoặc ít nhất không uống quá nhiều.

 

Dịch bởi: YenNhi