Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Hoa (Flowers)

Flowers

Flowers are a true gift from God. They're beautiful. All of them. One of life's pleasures is looking at flowers. If you look at them really closely, it's amazing just how beautiful they are.

Their colours are so rich and deep. I don't know of anything in the world more red than a rose or more yellow than a tulip.

Flowers seem to be a big part of every culture. People give flowers as gifts, arrange them in their houses, grow them in their gardens.

Some people even name their daughters after flowers. I can't imagine how boring the world would be without flowers. I'm always coming across new flowers.

Every time I travel to another country, I find lots of flowers I've never seen before. It must be nice to be a bee and spend all day flying from flower to flower.

Source: Listen A Minute

Hoa

Hoa là một món quà thật của Thượng Đế.  Chúng rất đẹp, tất cả các loài hoa. Một điều thú vị trong cuộc sống đó là nhìn ngắm những bông hoa. Nếu bạn nhìn rất gần vào hoa, sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng.

Màu sắc của chúng  cũng phong phú và sâu sắc. Tôi không biết có cái gì trên thế giới này đỏ hơn màu đỏ của hoa hồng hay vàng hơn màu vàng của hoa Tulip.

Hoa dường như là một phần lớn của mỗi nền văn hóa. Người ta tặng hoa như những món quà, cắm hoa trong nhà, trồng hoa trong vườn.

Một số người thậm chí đặt tên cho con gái mình theo một loài hoa. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ chán như thế nào nếu không có hoa. Tôi luôn tình cờ gặp những loài hoa mới.

Mỗi lần đi du lịch đến nước khác, tôi thấy nhiều loại hoa mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Thật là vui nếu là một con ong và suốt ngày bay từ hoa này sang hoa khác.

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP