Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Art

Art

I’m a great art lover. I look at beautiful paintings and sculptures and wish I could be artistic. I can’t draw or paint to save my life.

I wonder why some people are so talented and can create amazing pictures, when other people, like me, can’t even draw good matchstick ps. I would like to fill my house with art from all over the world.

It’s interesting to see how different cultures have different kinds of art. There’s nothing better than visiting art galleries when you go to another country.

I prefer more traditional art. I don’t really understand a lot of modern art. I look at an exhibit of a pile of bricks in a museum but can’t see how it’s art.

I always laugh when my children say, “Daddy, I can do better than that!” I often think they can.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Nghệ thuật

Tôi là một người rất đam mê nghệ thuật. Khi tôi xem một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc tôi ước rằng mình là một nghệ nhân. Tôi không thể vẽ hoặc sơn màu để cứu vớt cuộc đời mình.

Tôi tự hỏi tại sao có một số người quá tài năng, họ có thể vẽ nên một bức ảnh tuyệt đẹp, trong khi những người khác cũng như tôi thì không thể, thậm chí là chỉ vẽ mỗi que diêm. Tôi muốn vẽ cho ngôi nhà của mình với nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Thật là thú vị để hiểu sự khác nhau của những nền văn hóa có nhiều thể loại nghệ thuật. Không có gì tốt hơn bằng việc tham quan những phòng trưng bày nghệ thuật khi bạn đi đến những đất nước khác nhau.

Tôi thích nghệ thuật truyền thống hơn. Tôi thực sự không hiểu nhiều về nghệ thuật hiện đại. Tôi xem một cuộc triễn lãm một mẫu chất những viên gạch trong bảo tàng nhưng tôi không thể nhận ra nghệ thuật là gì.

Tôi luôn mỉm cười khi con trai tôi nói " Daddy, con có thể làm tốt hơn thế!" và tôi tin điều đó.

 

Dịch bởi: Annaphan