Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nghề làm báo (Journalism)

Journalism

When I was younger I wanted to be a journalist. I used to watch the news and think how amazing it would be to report from places around the world.

I think journalism is a pretty tough profession. You really need a special character to survive. I think journalism is one of the most important professions in the world.

Without it, we wouldn't know anything about what's going on in the world. It can also be a dangerous profession. Of course, reporting in war zones is dangerous, but even reporting in the street carries risk.

I'm sure many journalists have many experiences of angry people they try to interview, or even of other journalists who get angry. When I watch journalism award shows, I still feel a desire to become a journalist.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Nghề làm báo

Khi tôi còn trẻ, tối muốn mình trở thành một nhà báo. Tôi đã từng xem tin tức thời sự và nghĩ rằng làm thế nào để một bài báo dù ở đâu cũng sẽ gây được sự thu hút trên toàn thế giới.

Tôi nghĩ nghề báo là một nghề khá vất vả. Bạn cần có một tính cách thật sự đặc biệt để tiếp tục công việc. Tôi nghĩ rằng báo chí là một trong những ngành nghề quan trọng trên thế giới.

Chúng ta sẽ không biết bất kỳ tin tức gì về những gì đang diễn ra trên thế giới nếu nghề báo không tồn tại. Nhưng mặt khác nó cũng là một nghề nguy hiểm. Những tin tức được đăng tải trong khu vực chiến tranh mang lại nguy hiểm là điều tất yếu, hay thậm chí là những bài viết trên những nẻo đường cũng mang đầy rủi ro.

Tôi chắc chắn rằng những nhà báo ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm trong việc cố gắng để phỏng vấn với những người khó tính, hay thậm chí họ đang bị ganh tị bởi những nhà báo khác. Khi tôi xem những giải thưởng lĩnh vực báo chí, tôi cũng có khao khát sẽ trở thành nhà báo.

 

Dịch bởi: nguyenttkieu86