Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kế toán - Kiểm toán
  4. Honda và Samsung trong số những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam

Honda và Samsung trong số những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam

20/11/2015
Mức căn bản

Honda and Samsung among biggest taxpayers in Vietnam: report

Foreign companies make up nearly half of the top 1,000 but state-owned enterprises continue to dominate the list

Of all the country's 1,000 top taxpayers in 2014, 460 businesses were in the foreign direct investment sector, according to an annual survey released by Hanoi-based Vietnam Report on Tuesday.

The FDI sector accounted for 37 percent of tax revenues, compared to a 45 percent share of 229 state-owned enterprises in the list. The private sector came third. 

The combined tax payments increased 2.34 percent last year to more than VND82.34 trillion (US$3.64 billion). That was equivalent to 10 percent of state revenue in 2014.

More than 60 percent of the payments came from the top 10, which included three foreign companies Honda Vietnam, Samsung Electronics, and Unilever Vietnam. Honda was the only foreign name in last year's top 10. 

Military-run telecom giant Viettel topped the list for the second year.

Information technology was the biggest taxpaying industry, with 46 companies accounting for 18 percent of the top 1,000's total payments.  

Vietnam Report also asked for the listed businesses' opinion on local tax regulations and found that 87 percent of the respondents wanted revisions and less red tape. 

Many FDI and private-owned businesses expressed hope to take part in the drafting and revision of legal documents related to tax, it said.

Around half of the respondents said the Trans-Pacific Partnership (TPP) would have positive impacts on business, while 9 percent said the impacts would be negative. 

Source: Thanhnien News

 

 

Theo báo cáo: Honda và Samsung trong số những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam

Các công ty nước ngoài chiếm gần một nửa 1000 doanh nghiệp hàng đầu nhưng các công ty nhà nước tiếp tục thống trị danh sách.

Trong số tất cả 1.000 doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu của đất nước trong năm 2014, có 460 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo một cuộc khảo sát hàng năm.

Khu vực FDI chiếm 37% doanh thu thuế so với thị phần 45% của 229 doanh nghiệp nhà nước trong danh sách. Khu vực tư nhân đứng thứ ba.

Các khoản thanh toán thuế kết hợp tăng 2,34% trong năm qua lên đến hơn 82.34 nghìn tỷ đồng. Tương đương với 10% của doanh thu nhà nước trong năm 2014.

Hơn 60% của các khoản thanh toán đến từ top 10, trong đó bao gồm ba công ty nước ngoài là Honda Việt Nam, Samsung Electronics và Unilever Việt Nam. Honda là đơn vị nước ngoài duy nhất trong top 10 của năm ngoái.

Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel đứng đầu danh sách vào năm thứ hai.

Công nghệ thông tin là ngành công nghiệp nộp thuế lớn nhất, với 46 công ty chiếm 18% tổng số các khoản thanh toán của nhóm 1.000 doanh nghiệp hàng đầu.

Báo cáo Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp công bố ý kiến về các quy định về thuế tại địa phương và phát hiện ra rằng 87% số người được hỏi muốn sửa đổi và giảm thuế.

Nhiều FDI và các doanh nghiệp tư nhân bày tỏ hy vọng tham gia vào việc soạn thảo và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế.

Khoảng một nửa số người được hỏi cho biết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có tác động tích cực đến kinh doanh, trong khi 9% nói rằng các tác động sẽ là tiêu cực.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục