Bài viết liên quan:

Cách diễn đạt ý kiến (Expressing Opinions)

Trong phần thi IELTS Speaking bạn liên tục sẽ được yêu cầu để đưa ra ý kiến, quan điểm của mình (Expressing Opinions) về một nhận định nào đó (Statements).

 

Khi đó, các kỹ thuật để gợi mở ý (Sentence Starter) là điều bạn cần nắm rõ và luyện tập nhiều lần để có được sự phản xạ khi 'ứng phó' với các câu hỏi khó từ giám khảo.

Đây cũng là một thủ thuật hay (Hesitation devices)  để bạn có thể trì hoãn thêm khoảng vài giây trước khi chính thức cho biết quan điểm của bạn.

Dưới đây là những cụm từ căn bản mà bạn nên dùng khi bày tỏ một quan điểm trong tiếng Anh:

I think + a sentence using the present tense
I believe + a sentence using the present tense
It seems to me that + a sentence using the present tense
In my opinion + a sentence using the present tense

Sử dụng những cụm từ ở mức độ trung cấp dưới đây để cho giám khảo biết rằng bạn không hoàn toàn chắc chắn với ý kiến của mình. Với cách sử dụng những cụm từ này, bạn có thể cải thiện đáng kể điểm số của mình trong bài thi IELTS Speaking

This is just my opinion, but I think (or believe)...
I am not very familiar with this topic, but my first thought on this topic is...

 Trong bài kiểm tra IELS Speaking, việc cho giảm khảo thấy khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn thì rất quan trọng, vì thế bạn nên dùng những câu gợi mở ý bên dưới trước khi thực sự bày tỏ quan điểm của mình như cách được liệt kê trên phần đầu tiên:

             Some people may disagree with me, but I think...
             My own preference is to favor EFG, so I believe...

Đôi lúc bạn cũng muốn nhấn mạnh về những lập luật và quan diểm mà bạn tin rằng điều đó khá chắc chắn. Bạn có thể diễn đạt những quan điểm đó theo như những cụm từ ở mức độ nâng cao như dưới đây:

            I am convinced that...
            I feel absolutely certain that ABC is better than XYX
            I am quite certain about my opinion regarding LMNOP

Nên nhớ rằng đối với IELTS - một bài kiểm tra không đặt nặng vấn đề rằng phần đưa ra ý kiến của bạn hoàn hảo tới mức nào. Điều quan trọng là giám khảo muốn biết về khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn, đó cũng là gợi ý để bạn có thể sử dụng những câu nói có tính liên kết cao hơn, sử dụng đa dạng hơn các cấu trúc ngữ pháp.

 

Tác giả: Ce Phan