Lộ trình luyện thi Toeic

Lần trước Ce Phan đã gửi đến các bạn quan tâm tới kỳ thi Toeic các bài viết về chiến lược làm bài thi Toeic để đạt điểm cao 700+, và chiến lược làm bài thi từng phần: đọcnghe. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn phản hồi rằng mình không biết bắt đầu từ học từ đâu với các dạng bài vở như thế nào để có thể biết cách tìm tài liệu để học. Bài viết này sẽ vạch ra một Lộ trình luyện thi Toeic cụ thể hơn để các bạn có thể tự ôn thi Toeic tốt hơn.

Nếu bạn bắt đầu luyện thi Toeic với một lộ trình luyện thi Toeic rõ ràng trong đó có tính toán chi tiết về thời gian để hoàn thành mỗi chặn đường, chắn chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đề ra lúc đầu. Một học viên mới bắt đầu luyện thi Toeic hoàn toàn có thể đạt được mức điểm Toeic 500, hay 700 nếu bạn đó tự xác định một mốc điểm cụ thể cho mình và một khoảng thời gian đủ để học đầy đủ các bài học trong lộ trình có sẵn hơn là "luyện thi Toeic đạt điểm cao để thuận tiện cho công việc trong tương lai"

Muốn đạt được mục tiêu, điều cơ bản đầu tiên là các bạn phải nắm được cấu trúc của đề thi cũng như những chủ điểm hay xuất hiện trong cơ cấu đề. Vì thế, tôi chia lộ trình luyện thi TOEIC ra 2 giai đoạn, gồm 2 kĩ năng riêng biệt và với mỗi kỹ năng sẽ là các bài học tương ứng để giúp bạn có thể định hướng được nội dung trong việc tìm kiếm tài liệu thực hành cho riêng mình.

Lộ trình luyện thi Toeic 200-500

Kĩ năng Reading

Gồm 15 bài riêng biệt, tổng hợp lại những chủ điểm ngữ pháp, được ứng dụng cụ thể trong cơ cấu đề thi.

Unit 1: Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Unit 3: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Unit 4: Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Unit 5: Thì tương lai đơn và tương lai gần
Unit 6: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Unit 7: Adj – adv vị trí, chức năng
Unit 8: Adj – adv comparision
Unit 9: Gerund – Infinitive

Unit 10: Relative Clause – Mệnh đề quan hệ
Unit 11: Bị động
Unit 12: Đại từ không xác định – Indefinite pronouns

Unit 13: Conjunctions
Unit 14: Conjunctions (continue)
Unit 15: Câu điều kiện – Conditional sentences

Kĩ năng Listening:

Gồm 10 bài lí thuyết và luyện tập 4 dạng bài trong thể thức thi. Từng dạng bài sẽ có những kĩ năng nghe riêng biệt.

Unit 1: Pictures – (things)- Nghe tranh về vật
Unit 2: Pictures- (People) - Nghe tranh về người
Unit 3: Question response – What, when, Where, who

Unit 4: Question response – How, Why, Choice question
Unit 5: Question response – Statement, Yes, No question
Unit 6: Short conversation – Listen one - two questions

Unit 7: Short conversation – Listen three questions
Unit 8: Short talk- Identify Topic

Unit 9: Short talk- Identify situation
Unit 10: Short talk-Identify sequence

 

Lộ trình luyện thi Toeic 500-750

Kĩ năng Reading

Gồm có 14 bài riêng biệt. Các bài học giúp bạn nắm chắc những điểm ngữ pháp quan trọng sẽ được đề cập tới trong kỳ thi Toeic

Unit 1: So sánh thì Tương lai đơn, Tương lai gần, Hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Dấu hiệu nhận biết adj và adv
Unit 3: QK phân từ (Ved) và hiện tại phân từ (Ving)

Unit 4: Mở rộng chủ điểm Gerunds và Infinitive
Unit 5: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Unit 6: Những điểm cần lưu ý trong MĐQH của kỳ thi TOEIC

Unit 7: Những cấu trúc bị động đặc biệt thường xuất hiện trong kỳ thi TOEIC
Unit 8: Bổ sung thêm về Liên từ
Unit 9:  Bổ sung thêm một số câu điều kiện

Unit 10: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Unit 11: Câu hỏi láy đuôi
Unit 12: Quán từ A, An, The

Unit 13: Danh từ
Unit 14: Động từ

Kĩ năng Listening

Gồm có 14 bài học chia làm 4 chủ đề- loại câu hỏi phổ biến trong kỳ thi Toeic

Photo:
Unit 1:  Pictures- Chiến lược nghe tranh chỉ có một  nhân vật
Unit 2: Pictures- Chiến lược nghe tranh có nhiều nhân vật
Unit 3: Pictures- chiến lược nghe tranh miêu tả vị trí và trạng thái của vật
Unit 4: Picture- Chiến lược nghe tranh có cả người lẫn vật

Question & Response:
Unit 1 – Unit 11: Question-Response: Phân tích câu trả lời và một số cụmtừ quan trọng trong câu hỏi Where/ Who/ Why/ What/ Yes- No/ Negative/Tag question/ Statement/ Alternative

Short conversation: 
Unit 1: Bài đối thoại liên quan đến hội họp/ công việc
Unit 2: Bài đối thoại liên quan đến du lịch/ giải trí
Unit 3: Bài đối thoại liên quan đến mua sắm/ nha hàng
Unit 4: Bài đối thoại liên quan đến ngân hàng/ bưu điện/ giao thông

Short talk:
Unit 1: Identify sequence
Unit 2: Identify the audience
Unit 3: Identify a situation
Unit 4: Identify the topic
Unit 5: Identify the request

Tác giả: Ce Phan

 

Tìm hiểu các bài viết khác tại chuyên mục: HỌC TẬP THÔNG MINH