Tin nhắn ghi âm qua điện thoại

Trong bài nói của part 4, nội dung được đặt ra đa số là các chủ để như tin nhắn ghi âm qua điện thoại và các nội dung truyền đạt, thông báo hay hướng dẫn. Có từ 6 – 9 câu hỏi được đặt ra mỗi tháng và việc phân tích các câu trả lời trước khi nghe đóng một vai trò quan trọng. Hơn nữa trong nhiều trường hợp các bài nói sử dụng cụm từ đồng nghĩa với nhau nên luyện tập paraphrasing là việc rất cần thiết.

Phân tích câu hỏi và đáp án lựa chọn:

Question 1 – 3 refer to the following announcement.

Attention, all passenger!  The ferry to South Island will be delay due to bad weather conditions. The safety of our passengers is the prime concern of all of us here at Victor Ferry Services. So we decided to reschedule all the boarding and departure times. The next weather update is expected at 10:00 A.M. Please contact our staff at the ferry office if you have any questions.

 

Q1  : What has caused the delay?
A    :  Unpleasant weather
Nếu đã nắm được nội dung câu hỏi sẽ biết bài nói đề cập đến việc trì hoãn. Từ cụm từ due to bad weather conditions có thể biết tàu bị hoãn do thời tiết xấu.

Q2  : What is Victor Ferry Services’ prime concern?
A    : Safety of passengers.
Nhờ vào chi tiết trong câu hỏi mà có thể tìm ra đáp án  khi có nhắc đến mối quan tâm hàng đầu của hãng là sự an toàn của hành khách.

Q3  : What is a expected to happen at 10 o’ clock?
A    : There will be some more information about the weather.
Hỏi về sự việc xảy ra trong thời gian xác định nên phải nghe kĩ từ chỉ thời điểm. Qua câu The next weather update is expected at 10:00 A.M. có thể biết được một số thông tin về thời tiết.

 

Luyện cách tránh bẫy 1

Step 1: Trước tiên lắng nghe bài nói.

Step 2: Kiểm tra đáp án
      1. People wanting to join the summer event should (visit the homepage/call at a differentnumber).
      2. The new store will open in (summer/autumn)

Step 3: Xác định nội dung.

Thank you for calling the Seoul Department Store in Hong Kong. If you are calling about joining Summer Festival Event, please call back at 02-544-3528 for our Public Relations Office. This fall, the Seoul Department Store will open an new store In Taiwan. If you are interested in our Taiwan Store, visit our website www.seoulstore.com

Step 4: Phân tích nội dung

    1. Những người muốn tham gia vào sự kiện mùa hè nên (vào trang chủ/gọi số khác).
Phải lắng nghe những nội dung chỉ dẫn liên quan đến những sự kiện diễn ra vào mùa hè. Lắng nghe các cấu trúc câu thường gặp như Please/Could you…/Why don’t you…. Chi tiết quan trọng là Please call back at 02-544-3528 và trong đáp án được thay bằng different number.

      2. Cửa hàng mới sẽ khai trương vào (mùa hè/ mùa thu).
Lắng nghe thời điểm về việc khai trương ở một đia điểm mới chứ không phải ở nơi hiện tại. Summer là thời điểm tổ chức event chứ không phải là thời điểm khai trương cửa hàng mới.


Luyện cách tránh bẫy 2

Step 1: Trước tiên lắng nghe bài nói

Step 2: Kiểm tra đáp án
     3. This announcement is being made (at the theater/at the sports facility).
     4. In section A and B, people are allowed to use (fireworks/ whistles).

Step 3: Xác định nội dung.

Attention please! Beer sales are not allowed inside the stadium. And you may not bring canned or bottle beer into the stadium, either. Our uniformed guards will inspect your package at the entrance. Whistles and other noisemakers may only be used by persons seated in section A and B.


Step 4: Phân tích nội dung
    3. Thông báo dạng này đang được phát (tại nhà hát/tại khu thể thao)
Thông tin về địa điểm thông báo được phát được cung cấp ở phần đầu nên cần nghe kỹ 2 câu đầu tiên. Trong 2 câu này có nhắc đến việc cấm mang bia vào sân vận động.

    4.  Ở khu A và B, mọi người được phép dùng (pháo hoa/ còi).
Đã xác định địa điểm là khu A và B nên khả năng biết được đáp án từ phần này rất cao. Trong phần cuối của bài đã thể hiện rõ là còi và những thứ phát ra âm thanh (Whistles and other noisemakers) chỉ được sử dụng ở 2 khu A và B.

 

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

Bài tập thực hành Part 4 Toeic Listening