Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Mặc tỷ lệ thất nghiệp cao, học sinh tốt nghiệp trung học vẫn đổ xô đến các trường đại học

Mặc tỷ lệ thất nghiệp cao, học sinh tốt nghiệp trung học vẫn đổ xô đến các trường đại học

18/06/2015
Mức trung cấp

Despite high unemployment rate, high school grads still flock to university

Recent reports released by state management agencies have repeatedly warned about the increasingly high unemployment rate of university graduates. However, for most high school graduates, higher education is their priority.

A report shows that 946,064 students graduated from high school in 2013, while there were 1.7 million applications to take university entrance exams.

Each high school graduate registered to attend the exams for one to two universities. Many students were found attending entrance exams to two universities and one junior college.

The same report said that 871,935 12th graders will attend the 2-in-1 national exam. 

Of these, 279,001 students, or 30 percent, registered to attend the exam to finish high school, while 592,934 students will take the exam to finish high school and enter university.

Thus, 70 percent of Vietnamese 12th graders aim to attend university.

Surveys conducted by the HCM City Labor Department of 10,000  students in 19 districts in the city in 2012, 2013 and 2014 also show that high school graduates prefer going to university to vocational schools or working.

Thanh Nien cited surveys as reporting that in 2012 only 3.57 percent of students chose to go to intermediate school (two-year training) after finishing high school, while 96.4 percent of students wanted to go university (4-5 year training) or junior college (3-year training).

The ps were 6.69 percent and 93.41 percent in 2013, respectively, and 11 percent  and 89 percent in 2014.

Analysts, noting that the number of students wishing to go to university has decreased in the last few years, pointed out that the majority of students still want to follow higher education.

The 400 Vietnamese universities and junior colleges enroll 540,000 students every year. The p coincides with a report by the Ministry of Education and Training that 500,000 students have passed the university entrance exams each year since 2010. 

Meanwhile, vocational schools and intermediate schools can fulfill less than 50 percent of their enrolment plans.

Nguoi Dua Tin quoted Tran Anh Tuan, director of the HCM City Human Resource Forecasting Center, as saying that one-third of the students, who failed the entrance university exams in the last few years, would rather repeat the exams the following years than go to vocational school.

Tran Anh Ngan, a parent in Hanoi, said following university education would be a must for her son.

“If my son fails the exam to a domestic school, I will enroll him in a school overseas,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Mặc tỷ lệ thất nghiệp cao, học sinh tốt nghiệp trung học vẫn đổ xô đến các trường đại học

Trong báo cáo gần đây của cơ quan quản lý nhà nước đã liên tục cảnh báo về tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao của sinh viên tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, đối với hầu hết sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông, học đại học là ưu tiên hàng đầu của họ.

Một báo cáo cho thấy có 946.064 học sinh tốt nghiệp từ trường THPT vào năm 2013, trong khi đó có 1,7 triệu hồ sơ để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.

Mỗi học sinh tốt nghiệp thường đăng ký thi tuyển vào từ một đến hai trường đại học. Nhiều học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào hai trường đại học và một trường cao đẳng.

Các báo cáo này cho rằng 871.935 học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi quốc gia 2 trong 1.

Trong số này, 279.001 học sinh, hoặc 30%, đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, trong khi đó 592.934 học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học và thi vào đại học.

Theo đó, 70% học sinh lớp 12 Việt Nam đều nhằm mục đích theo học đại học.

Theo khảo sát của Sở Lao động Thành phố Hồ Chí Minh 10.000 học sinh tại 19 quận, huyện trong thành phố trong các năm 2012, năm 2013 và năm 2014 đều cho thấy mong muốn sau khi tốt nghiệp trung học thì thích đi học đại học hơn là các trường dạy nghề hoặc làm việc.

Báo Thanh Niên trích dẫn cuộc điều tra như báo cáo rằng trong năm 2012 chỉ có 3,57% học sinh đã chọn để theo học hệ trung cấp (đào tạo hai năm) sau khi học xong trung học, trong khi 96,4% học sinh muốn đi đại học (đào tạo 4-5 năm) hoặc cao đẳng (đào tạo 3 năm).

Có 6,69% và 93,41% trong năm 2013, và 11% và 89% trong năm 2014, tương ứng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng số lượng sinh viên có nhu cầu học đại học đã giảm trong vài năm qua, đã chỉ ra rằng phần lớn các sinh viên vẫn muốn theo học cao hơn.

400 trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam ghi danh 540.000 sinh viên mỗi năm. Các con số trùng với một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 500.000 sinh viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học mỗi năm kể từ năm 2010.

Trong khi đó, các trường dạy nghề và trung cấp chỉ có thể tuyển sinh ít hơn 50% kế hoạch tuyển sinh của họ.

Báo Người Đưa Tin trích lời ông Trần Anh Tuấn, giám đốc trung tâm Dự báo nhân lực của Thành phố HCM, nói rằng một phần ba của các học, người thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học trong vài năm gần đây, thay vì sẽ thi lại những năm sau thì sẽ chuyển hướng đi để học nghề.

Trần Anh Ngân, một phụ huynh ở Hà Nội, cho biết sẽ phải cho con trai mình theo học đại học.

"Nếu con trai tôi không thành công trong kỳ thi vào một trường học trong nước, tôi sẽ ghi danh vào một trường học ở nước ngoài" cô nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục