Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Mối cánh: Món ăn ưa thích của người dân tộc Cơ Tu

Mối cánh: Món ăn ưa thích của người dân tộc Cơ Tu

20/05/2015
Mức trung cấp

Flying termite: a favorite of Co Tu ethnic people

Dinh Van Luong and his family catch flying termites using a candle and a washtub of water

Nguyen Van De, an 88-year-old man who has a lot of experience in catching flying termites in Tong Cooi Commune, Ba Village in Dong Giang District, Quang Nam Province, says almost all Co Tu families in the region know how to lure this type of termite.

The flying termite harvest season lasts from the third to the eighth lunar month with the peak harvest falling on the fourth month when the rainy season starts, he says.

"When seeing flying termites, we light up a candle, an oil lamp or turn on an electric bulb and put it in the middle of a wash-tub full of water. The light lures termites and the water traps them. All we have to do is to take termites out of the water."

Dinh Van Luong, 75, in Phu Tuc village, Hoa Phu Commune, Hoa Vang District, Danang City, says, "My family can catch up to five kilograms of flying termites a night in the peak season."

The whole process of catching flying termites only takes half an hour. When using them for food, people will roast them to separate their wings from their bodies and then winnow or use fans to blow away all the wings.

Banh xeo (fried pan cakes) with flying termites are served with wild vegetables - PHOTOS: TIEN SA

The other way to catch flying termites is getting them in the nest. In doing so, people dig a cone-shaped hole at the area where the termites get out. Right next to the hole, they put a wet banana leaf and above them is a white nylon sheet. When leaving their nest, termites are blocked by the nylon sheet and fall down to the banana leaf.

Dinh Van Bot, a 69-year-old village patriarch in Ta Lau Village, Ba Commune in Dong Giang, says experienced Co Tu people can tell exactly where the termites will appear first and the number of termites in each nest only by looking at their nests.

A 58-year-old woman named A Lang Thi Nha in Ta Lau says flying termite is precious to Co To people and is called "flying shrimp."

Roasted flying termite is snack for both children and adults. When added with salt and lemon grass, this roasted termite becomes a dish served with rice and even a spice for making soup.

Co Tu people also cook rice porridge with flying termites, fry the insect with young buds of mountain coconut tree called "tavak" or use them to make banh xeo (fried pancake).

Source: talkvietnam

 

 

Con mối cánh : Món ăn yêu thích của người dân tộc Cơ Tu

Ông Đinh Văn Lương và gia đình của mình bắt mối cánh bằng cách sử dụng một ngọn nến và một chậu nước.

Nguyễn Văn Đề, một người đàn ông 88 tuổi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bắt mối cánh ở xã Tong Cooi, làng Ba tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết hầu hết các gia đình Cơ Tu trong vùng đều biết làm thế nào để thu hút loại mối cánh này.

Mùa thu thu hoạch mối cánh kéo dài từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 8 âm lịch, mùa cao điểm rơi vào thánh thứ 4 khi mùa mưa bắt đầu.

"Khi thấy mối bay, chúng tôi thắp lên một ngọn nến, ngọn đèn dầu hoặc bật một bóng đèn điện và đặt nó ở giữa một chậu đầy nước. Ánh sáng nhử mối vào những cái bẫy nước. Tất cả những gì chúng ta phải làm là vớt mối ra khỏi nước."

Ông Đinh Văn Lương, 75 tuổi, sống tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết, "Gia đình tôi có thể bắt tới năm kí mối bay một đêm vào mùa cao điểm. "

Toàn bộ quá trình đánh bắt mối bay chỉ mất nửa giờ. Khi ăn chúng, người ta sẽ nướng chúng để tách đôi cánh của chúng khỏi cơ thể và sau đó vỗ hay dùng quạt để thổi những cái cánh đó đi.

Bánh xèo mối bay cùng với các loại rau dại.

Một cách khác để bắt mối bay là bắt chúng trong tổ. Khi làm như vậy, người đào một cái hố hình nón ở các khu vực nơi có mối. Ngay bên cạnh hố, họ đặt một lá chuối ướt và trên đầu chúng là một tấm nylon trắng. Khi rời khỏi tổ của mình, mối bị chặn bởi các tấm nylon và rơi xuống lá chuối.

Đinh Văn Bột, một già làng 69 tuổi ở thôn Tà Lâu, xã Ba Đông Giang, cho biết theo kinh nghiệm, người Cơ Tu có thể cho biết chính xác nơi mà mối sẽ xuất hiện đầu tiên và số lượng mối trong mỗi tổ chỉ bằng cách nhìn vào tổ của chúng.

Một phụ nữ 58 tuổi tên là A Lăng Thị Nha ở Tà Lau nói mối bay rất quý giá với người Cơ Tu nên chúng được gọi là "tôm bay."

Mối bay rang là bữa ăn nhẹ cho cả trẻ em và người lớn. Khi thêm muối và sả, mối rang này sẽ trở thành một món ăn kèm với cơm và thậm chí là một thứ gia vị để làm canh.

Người Cơ Tu cũng nấu cháo với mối bay, chiên một loại côn trùng non sống trên ngọn dừa được gọi là " tavak " hoặc sử dụng chúng để làm món bánh xèo ( bánh rán).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục