Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Chó (Dogs)

Topic- Dogs

There's an old English saying that says, "A dog is a man's best friend". This is true for many people – men and women. Most people I know love dogs. They are pretty cool animals. They are intelligent and very helpful. Dogs are a real member of the family if you have one as a pet. I think dogs are very useful. They keep you company, they bark if a stranger comes near your house, and they fetch your slippers. Not all dogs are nice, though. Some are dangerous. I get sad when I read in the paper about children being attacked by a dog. Owners need to train them better. I also get sad when I read about abandoned dogs. People who want a dog as a pet should get an abandoned one.

Chó

Một cụ già người Anh tứng nói " Chó là người bạn thân nhất của con người". Điều này đúng với nhiều người - cả đàn ông và phụ nữ. Nhiều người quen của tôi rất yêu chó. Chúng là những con vật đáng yêu. Chúng thông minh và giúp ta nhiều việc. Nếu ta nuôi một chú chó cưng trong nhà, nó như là một thành viên của gia đình. Theo tôi chó rất có ích. Chúng luôn đi theo ta, sủa khi có người lạ tới gần nhà, tìm giúp ta đôi dép lê ta ngỡ đã mất. Nhưng không phải chú chó nào cũng dễ thương cả. Một số khá là dữ tợn. Tôi buồn khi đọc tin về những vụ chó tấn công trẻ em. Những người chủ cẩn phải huấn luyện chúng tốt hơn.Tôi cũng không vui khi biết về những chú chó bị bỏ rơi. Ai đang muốn tìm một con vật cưng nên nhận nuôi những chú chó vô gia cư đó.

Dịch bởi Khải Ngô

Trung tâm Anh ngữ CEP