Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Giáo dục (Education)

Education

Education is one of the most important things in our lives. Don't you agree? It can make the difference between success and failure.

An education can bring us knowledge and make us rich. In rich countries, people are lucky to have good schools. Children start learning from a very young age.

They can further their education and go to higher education or university. In Japan, there are even private schools for babies to learn English.

It's a shame that in many rich countries, many children don't want to learn. Perhaps schools need to find better ways to teach so children want to learn.

It's sad that in many parts of the world, children want to learn but can't. Make sure you never stop learning. Education is the key to a better future.

Source: Listen A Minute

 

 

Giáo dục

Giáo dục là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có đồng ý như vậy không? Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Giáo dục có thể mang lại kiến thức và làm cho chúng ra trở nên giàu có. Ở những nước phát triển, con người may mắn có được những trường học tốt. Trẻ em bắt đầu được đi học khi còn rất nhỏ.

Chúng có thể được học cao hơn hoặc là học đại học. Ở Nhật, có những trường dạy tiếng anh dành riêng cho trẻ em.

Thật xấu hổ vì ở một số quốc gia giàu có, một số trẻ em không muốn đi học. Có lẽ trường học cần tìm những giải pháp tốt hơn để dạy cho trẻ muốn đi học.

Thật đáng buồn khi một số nơi trên thế giới, trẻ em muốn đi học nhưng không thể đi học được. Điều chắc chắn rằng bạn không bao giờ ngừng học. Giáo dục là chìa khóa để có một tương lai tốt hơn.

Dịch bởi: Thanh Tự & Như Nhí Nhố

Trung tâm Anh ngữ CEP