Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Khiêu vũ (Dancing)

Dancing

I have loved dancing ever since I can remember. It was a part of my life when I was growing up and it is still important to me now. It has to be the best way to exercise. What can be better than dancing to your favourite songs? I love going to clubs and discos. I can dance all night long. I never get tired of it. When I was small, I used to go to school discos. I'd also dance at the parties my parents, friends and neighbours had. I don't think I'll ever stop dancing. I also love looking at dancing. Ballet is beautiful. Dances from all over the world are beautiful. I think the life of a professional dancer must be a good one. One thing that always amazes me is how much children love dancing. I think dancing must be in their blood.

Khiêu vũ

Tôi yêu khiêu vũ lâu lắm rồi. Nó là một phần trong cuộc sống của tôi khi tôi còn nhỏ và nó vẫn còn quan trọng với tôi cho tới tận bây giờ. Cần phải biết cách tốt nhất để luyện tập. Điều gì sẽ tốt lên nếu tập khiêu vũ với các bài hát mà bạn yêu thích? Tôi thích đến các câu lạc bộ và các vũ trường. Tôi có thể khiêu vũ cả một buổi tối. Tôi không bao giờ thấy mệt. Khi tôi còn nhỏ tôi thường khiêu vũ ở sàn nhảy tại trường. Tôi cũng đã nhảy tại những buổi tiệc của ba mẹ, bạn bè và hàng xóm nữa. Tôi không nghĩ tôi sẽ ngừng khiêu vũ. Tôi cũng thích xem người khác khiêu vũ. Múa Ballet rất đẹp. Các điều múa khắp nơi trên thế giới đều đẹp. Tôi nghĩ cuộc sống của một diễn viên múa chuyên nghiệp chắc chắn sẽ là một cuộc sống tốt đẹp. Một điều nữa luôn làm tôi ngạc nhiên đó là có nhiều đứa trẻ rất thích khiêu vũ. Tôi nghĩ khiêu vũ đã ngấm váo máu của chúng rồi.

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP