Bài viết liên quan:

DIAMONDS

There's a famous song that says "Diamonds are a girl's best friend". Is that true? Do all women like diamonds? They are certainly very beautiful, especially when you see them sparkling. But really, only rich people can afford diamonds. When I bought my wife's wedding ring, we could only afford a smallish diamond. There were lots of beautiful rings in the store with huge diamonds but they all cost an arm and a leg. One day I'll buy her a big diamond as a surprise. Nowadays you have to worry where diamonds come from. Many countries sell diamonds to buy guns and tanks. These are called blood diamonds. If you buy a diamond, make sure it has a certificate so you know which country it came from.

KIM CƯƠNG

Có một bài hát nổi tiếng nói rằng " kim cương là người bạn tốt nhất của một cô gái". Điều đó đúng không? Có phải tất cả phụ nữ đều thích kim cương? Chắc chắn là chúng rất đẹp, đặc biệt khi bạn thấy chúng lấp lánh. Nhưng thật sự, chỉ có người giàu mới có đủ khả năng mua kim cương. Khi tôi mua nhẫn cưới cho vợ tôi, chúng tôi chỉ có đủ khả năng mua một chiếc với hạt kim cương be bé. Có rất nhiều chiếc nhẫn đẹp trong cửa hàng đính kim cương khổng lồ nhưng tất cả chúng có giá cắt cổ. Một ngày nào đó tôi sẽ mua cho cô ấy một viên kim cương lớn như một món quà bất ngờ. Ngày nay bạn phải lo lắng về xuất xứ của những viên kim cương. Nhiều quốc gia bán kim cương để mua súng và xe tăng. Những kim cương này được gọi là kim cương máu. Nếu bạn mua một viên kim cương, hãy chắc chắn nó có một giấy chứng nhận để bạn biết nó xuất xứ từ đâu.

Dịch bởi Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP