Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Phụ nữ (women)

 

Topic: women

"Half of man is woman." That's a Chinese expression. I think it means half of the population is female and we are all equal. But we're not really equal. Women have a much harder time in life than men. Lots of women in developed countries have an OK life, but women in developing countries have a terrible time. They have to look after the family, and their husband's family, cook, have children and farm the fields. They need to be incredibly strong. I think women are stronger than men. They need to be with what they have to put up with. I also think they're more sensible than men. But are they more intelligent than men? No. I think men and women are equally intelligent. Except when it comes to reading a map.

 

Chủ đề: Phụ nữ

"Một nửa của đàn ông là phụ nữ." một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Mình nghĩ nó có nghĩa rằng một nửa dân số Trung Quốc là phụ nữ và họ bình đẳng với đàn ông. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự bình đẳng? Phụ nữ có cuộc sống vất vả hơn đàn ông, họ phải chăm sóc con cái gia đình mình cũng như nhà chồng, phải nấu ăn, làm lụng vất vả. Đã đến lúc họ phải thay đổi thật mạnh mẽ. Mình nghĩ phụ nữ mạnh mẽ hơn hẳn so với đàn ông. Họ phải sống và chịu đựng. Tôi cũng nghĩ rằng họ nhạy cảm hơn đàn ông. Nhưng họ có thông minh hơn đàn ông không? Không. Tôi nghĩ đàn ông và phụ nữ giỏi giang như nhau. Ngoại trừ việc đọc hiểu một bản đồ.

Dịch bởi: Doãn Hoàng Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP Bình Thạnh

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh song ngữ Anh-Việt khác: Giáo dục (Educations); Bóng đá (Football); Động vật (Animals)

 

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: women women

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: "Half of man is woman." That's a Chinese …………….

 quote

 expression

 sentence


Câu 2: I think it means half of the …………… is female and we are all equal.

 popular

 population

 polution


Câu 3: They have to …………… the family, and their husband's family, cook, have children and farm the fields.

 look for

 look forward

 look after


Câu 4: I think women are …………… than men.

 strong

 strongest

 stronger


Câu 5: They need to be with what they have to …………….

 put up with

 stay strong

 hang in there