Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh:-Tình yêu sét đánh (Love at first sight) 

 

Love at first sight

'Love at first sight' is an English expression which means to fall in love with someone instantly after just looking at him or her for the first time. Whether you believe this is real love or just shallow desire, it's a familiar scene in today's books, movies, and television shows.

According to this old idea, falling in love is a matter of fate. When love strikes, we're helpless to control our feelings. Indeed, according to some modern brain research, seeing an attractive person can jolt your brain. This shows up on MRI (magnetic resonance imaging) scans. But what does that jolt really mean?
In one British study, volunteers wore special helmets that scanned their brains as they looked at photos of strangers. When a person they found attractive seemed to be looking right at them, the part of the brain called the "reward center" lit up. This might not mean much. That same area lights up when you expect any kind of reward, such as food when you're hungry.

Researchers said that the response could be based on an evolutionary adaptation for choosing healthy-looking mates. Today it might only mean a shallow desire to associate with attractive people for social status.

Another study at Trinity College in Dublin, Ireland, also measured brain activity in volunteers looking at photos. Researchers found that an area called the "prefrontal cortex" lit up for certain photos. That part of the brain is important for mature decision-making.

Later those volunteers met and talked with the people in the photos. About 63 percent of the time they found the same person attractive. But the two people made plans to see each other again only 10 percent of the time.
Clearly there is a connection between seeing an attractive stranger and feeling a jolt of excitement. But just how much should we trust those hair-trigger attractions? Research says that the jolt that runs through your body is usually not really love. And it's not at all likely to last.

What do you think? Have you ever felt 'love at first sight'? And what about all the other types of first impressions you make about others? You might not fall in love with someone, but sometimes you instantly feel comfortable around someone. And other times you feel like you want to get as far away as possible. Do you trust these first impressions?

Nghe chủ đề-Tình yêu sét đánh (Love at first sight) 

 

Tình yêu sét đánh

"Tình yêu sét đánh" là một thành ngữ trong tiếng Anh, với ý nghĩa là bạn ngay lập tức cảm thấy mình đã yêu một ai đó chỉ sau lần đầu tiên nhìn vào anh ấy hay cô ấy. Dù cho bạn có tin đó là một tình yêu thực sự hay chỉ là một mong muốn thoáng qua, thì nó đã quá quen thuộc trong các bối cảnh được viết trong các quyển sách, trong các bộ phim và trong các chương trình truyền hình thời nay.

Theo cái tư tưởng cũ này, tình yêu là một định mệnh, một khi tình yêu đã tấn công, thì chúng ta bất lực trong việc kiểm soát chính những cảm xúc của chúng ta. Trên thực tế, theo một số nghiên cứu hiện đại, nhìn thấy một người đầy cuốn hút có thể làm đầu óc của bạn bấn loạn. Điều này được thể hiện trong MRI (ảnh chụp từ cộng hưởng từ trường) của các máy quét. Nhưng từ bấn loạn này thật sự có ý nghĩa gì không?

Trong một nghiên cứu ở Anh, những người tình nguyện đã đội những chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt để quét bộ não của họ ngay khi họ nhìn vào các bức ảnh của những người xa lạ. Khi một người mà họ nhìn thấy sự hấp dẫn dường như khi nhìn thẳng vào họ, thì một phần trong bộ não được gọi là "trung khu tưởng thưởng" sẽ sáng lên. Điều này có thể không mang ý nghĩa nhiều. Điều này giống như khu vực sáng khi mà bạn mong chờ bất kỳ một loại phần thưởng nào, chẳng hạn như thức ăn khi bạn đang đói bụng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự phản ứng này có thể được dựa trên sự biến đổi thích nghi với sự phát triển để chọn ra một người bạn đời trông mạnh khỏe. Ngày nay, điều này chỉ mang nghĩa là một ước muốn thoáng qua để gắn kết bạn với những người có sức cuốn hút về địa vị xã hội.

Một nghiên cứu khác ở trường đại học Trinity thuộc thành phố Dublin, Ai Len, cũng đo hoạt động của bộ não khi những người tình nguyện nhìn vào các bức ảnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, một vùng trong não bộ gọi là vùng não thùy sẽ sáng lên với những bức ảnh nào đó. Vùng này rất quan trọng trong việc đưa ra những quyết định chắc chắn.
Sau đó, những người tình nguyện đã gặp và trò chuyện với những người trong bức ảnh. Có khoảng 63% thời gian họ tìm thấy cùng một người hấp dẫn.  Nhưng tỉ lệ mà hai người có  kế hoạch gặp lại nhau lần nữa thì chỉ có 10%.

Rõ ràng là có sự kết nối giữa việc nhìn vào một người xa lạ có sức hấp dẫn với cái  cảm giác đột ngột hứng khởi. Nhưng chúng ta nên tin bao nhiêu về những sự hấp dẫn tức thời này? Những nhà nghiên cứu cho rằng, sự bấn loạn chạy khắp người chúng ta thường thì thật sự không phải là tình yêu. Và nó hoàn toàn không kéo dài được lâu.

Bạn nghĩ như thế nào về điều này? Bạn có bao giờ cảm thấy mình đã "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" chưa? Và còn về tất cả những ấn tượng ban đầu mà bạn tạo với những người khác thì sao? Bạn có thể không yêu ai đó ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng nhiều lúc bạn ngay lập tức cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh một ai đó, và trong những lần khác, bạn có thể cảm thấy như bạn muốn bỏ chạy xa ngay khi có thể. Bạn có tin vào những ấn tượng ban đầu này không?

 

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG:

jolt  
(danh từ)Sốc, ngạc nhiên, bấn loạn (a sudden shock; a surprise)
adaptation
(danh từ)- sự thích nghi (a biological change to better suit the environment)
associate
(động từ)- kết hợp, kết giao, liên kết với (connect oneself with)
hair-trigger
(danh từ)- cò súng nhạy (chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ súng) (very quick, like a firearm trigger set to release at the slightest touch)
impressions
(danh từ)- ấn tượng về người hoặc vật gì đó (opinions about something or someone)