Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Genetic Engineering

Genetic Engineering

I think the idea of genetic engineering is fascinating. It’s also quite dangerous. Fiddling around with what makes us human might make us less human.

We could end up creating a Frankenstein’s monster. The idea of genetic engineering has been around for centuries. Scientists have always wanted to change us. The real breakthrough came in the latter half of last century.

Geneticists cracked the genetic code and found ways of altering our genes. Now they can clone animals and reproduce human tissue and organs.

I don’t think it’ll be too long before scientists clone a person. Once all the fuss has died down, younger generations will be more accepting of genetic engineering. We might even live to be two hundred years old.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Kỹ thuật biến đổi Gen

Tôi nghĩ ý tưởng kỹ thuật biến đổi Gen tuyệt vời nhưng nó khá nguy hiểm. kỹ thuật này làm cho con người không giống như bình thường.

Chúng ta có thể kết thục việc tạo ra Frankenstein. Ý tưởng về kỹ thuật biến đổi Gen đã xuyên suốt cả thế kỷ, các nhà khoa học luôn muốn thay đổi con người . thực tế thì ý tưởng này đã có từ thế kỷ trước.

Nhà khoa học đã giải mã được cấu trúc gen, và họ có thể tạo ra các bản sao và có thể sản sinh các mô và tế vào trên động vật

Tôi không nghĩ sẽ không quá dài để các nhà khoa học thực hiện trên người. Nó sẽ thay đổi đến sự sống và cái chết. Thế hệ trẻ sẽ cập nhật được nhiều kĩ thuật biến đổi Gen. Chúng ta có thế sống đến 200 tuổi.

 

Dịch bởi: doannguyen