Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Mùa hè (Summer)

 

Summer

The best thing about living in a country that has four seasons is summer. Everyone looks forward to it. Summer is a time when we have picnics in the park and the sky is always blue.

I go to the beach a lot in the summer and go hiking. It can never get too hot.

I live in a country where summers are nice. I'm not sure if I could live somewhere where summers are unbearable.

I like shopping for summer clothes. I usually wait until autumn when summer clothes are on sale. They're not really in fashion for the next summer, but I don't care.

One thing I don't understand about summer is summer holidays. Everyone I know goes to a warm country in the summer. That's crazy. It's warm here. Why not go to a warm country in the winter?

Source: Listen A Minute

 

 

Mùa hè

Mùa hè là điều thích nhất về cuộc sống của một quốc gia có bốn mùa. Tất cả mọi người đều trông đợi vào mùa hè. Mùa hè là thời gian mà chúng ta có những buổi giã ngoại ở trong công viên và bầu trời luôn luôn là màu xanh.

Tôi đi đến bãi biển rất nhiều lần vào mùa hè và đi bộ đường dài. Nó không bao giờ trở nên quá nóng.

Tôi sống ở một quốc gia nơi mà mùa hè là đẹp nhất. Tôi không chắc chắn nếu tôi có thể sống ở đâu đó nơi mà mùa hè khắc nhiệt.

Tôi thích mua quần áo cho mùa hè. Tôi thường đợi đến mùa thu khi quần áo mùa hè đang được bày bán. Nó không thực sự là thời trang cho mùa hè tới nhưng tôi không quan tâm.

Một điều tôi không hiểu về mùa hè là kì nghỉ hè. Mọi người đều biết tôi đi đến một đất nước ấm áp trong mùa hè . Đó là một điều điên rồ. Ở đây trời ấm áp. Tại sao không đi đến một đất nước ấm áp vào mùa đông?

Dịch bởi: Hoài Thương