Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Phẫu thuật thẩm mỹ (Cosmetic Surgery)

Cosmetic Surgery

Would you like to change your face and body? Would you like movie star looks? A lot of people want to do this.

They pay lots of money to go to a cosmetic surgeon and change their appearance. The most common operation we call a nose job.

People who are unhappy with their nose have it reshaped. Other people want their wrinkles to disappear to make themselves look younger.

People also go under the knife and have things made bigger or smaller. I think this is a waste of money. I'm not the best-looking person in the world but I would never consider plastic surgery - even if it was free.

Some people have so many operations they end up looking like they’re made of plastic. I'd rather stay looking human.

Source: Listen A Minute

 

 

Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Bạn có muốn thay đổi khuôn mặt và cơ thể của bạn? Bạn có muốn trông giống như ngôi sao điện ảnh? Rất nhiều người muốn làm điều này

Họ phải trả rất nhiều tiền để đi đến một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi ngoại hình của họ. Hoạt động phổ biến nhất chúng tôi gọi là sửa mũi.

Những người không hài lòng với mũi của họ có tạo lại hình dáng cho nó. Những người khác muốn nếp nhăn của họ biến mất để làm cho bản thân họ trông trẻ hơn.

Mọi người cũng đi theo dao kéo và có những thứ làm cho lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Tôi nghĩ đây là một sự lãng phí tiền. Tôi không phải là người đẹp nhất trên thế giới này nhưng tôi sẽ không bao giờ cân nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ - thậm chí nếu nó có miễn phí.

Một số người có quá nhiều hoạt động họ rốt cuộc trông giống như họ được làm bằng nhựa. Tôi thà ở lại trông giống như con người.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198