Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Kết hôn (Getting married)

GETTING MARRIED

One of the busiest times of our life must be our wedding day. Getting married can be a very stressful time. But, it is also one of the happiest days in our life. It all begins with the proposal. After that comes setting the date.

Once the couple know the wedding day, it's planning, planning and planning. They have to decide where to get married, who to invite, what kind of flowers, where to have the reception, and a million and one other things.

Getting married can be a very expensive occasion. Some parents save all their lives to pay for their son's or daughter's wedding.

Getting married seems to be similar all over the world. The happy couple make some vows in front of their guests and then there is a big party after.

KẾT HÔN

Một trong những ngày bận rộn nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là ngày cưới. Kết hôn có thể là thời gian rất căng thẳng. Những nó cũng là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc sống của chúng ta.

Kể từ khi đôi lứa nghĩ tới việc kết hôn, họ sẽ nghĩ về kế hoạch và liên tục lên kế hoạch cho nó. Họ phải quyết định họ sẽ tổ chức nơi nào, mời ai, chọn loại hoa nào, khu vực đón khách ở đâu và hàng triệu những điều khác nữa.

Kết hôn có thể là một buổi tiệc rất tốn kém. Một số phụ huynh tiết kiệm cả đời để trả tiền tiệc cưới của con cái họ.

Kết hôn có sẽ giống nhau ở mọi nơi. Cặp đôi hạnh phúc đó sẽ trao nhau lời thế trước các vị khách mời và sau đó sẽ là một bữa tiệc lớn.

 

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP