Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Tình trạng vô gia cư (Homelessness)

Homelessness

Homelessness is a terrible thing. It really shouldn’t exist today. A country should be ashamed if anyone is homeless.

Governments are so rich today, yet they have no money to provide basic needs for their citizens. This is rubbish.

Think how much money governments waste on fancy cars and other unnecessary things. It’s a crime. Even in rich countries, there are thousands of homeless.

The government tries to sweep them under the carpet. They want to pretend the problem doesn’t exist.

The world’s richest countries spend billions of dollars on weapons, but can’t make sure people have a roof over their head. This is disgusting.

All world leaders should be ashamed of themselves. I feel so sorry for the homeless.

Source: Listen A Minute

 

 

Vô gia cư

Vô gia cư là một tình trạng tồi tệ. Nó thực sự không nên tồn tại ngày nay. Mỗi quốc gia nên cảm thấy xấu hổ nếu còn những người vô gia cư sinh sống.

Chính phủ ngày nay rất giàu có, nhưng họ lại không có đủ tiền để cung cấp những thứ cơ bản nhất cho công dân của họ. Điều này thiệt vô lý.

Nghĩ xem bao nhiêu tiên chính phủ đã chi vào những chiếc xe hào nhoáng và những thứ không cần thiết khác.. Thật là hành động đáng tội. Thậm chí ngay cả những quốc gia giàu có cũng có đến hàng ngàn người vô gia cư

Chính phủ cố gắng ém nhẹm những sự việc này. Họ muốn chối bỏ và cho rằng những vấn đề đó không tồn tại

Những quốc gia giàu nhất thế giới sử dụng hàng tỉ đô la vào vũ khí, nhưng lại không thể làm cho những người dân có nơi để sinh sống. Thật là kinh tởm

Tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới nên cảm thấy xấu hổ về bản thân, tơi thì lại cảm thấy rất tiếc cho những người sống trong cảnh không nhà cửa

 

Dịch bởi: Nhunguyen