Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Death (cái chết)

Death

People say that death is the only thing in life that is certain. That’s true. I’m not afraid of dying, but I do think it’s a sad thing. I’d like to live forever. 

I like life. I want to see my children’s children’s children grow up. People have different views on death in different cultures. 

In some countries, you die and go to heaven. In other countries you die and come back to Earth as something else. 

Some people celebrate people’s death because they had a good life. In other countries, death is a sad and dark affair. I know of many countries where death is a taboo subject. 

People just don’t talk about it. I have no problems talking about death. Especially to my family. I think it’s useful to tell everyone what I want to happen when I die.

Source: Listen A Minute

 

 

Cái chết

Người ta nói rằng cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Điều đó quả là không sai. Tôi không hề sợ cái chết, nhưng tôi nghĩ nó là một điều đáng buồn. Tôi muốn bất tử.

Tôi yêu cuộc sống này. Tôi muốn nhìn thấy cháu chắt của tôi lớn lên. Người sống ở những nền văn hóa khác nhau có quan niệm không như nhau về cái chết.

Ở một vài quốc gia, người ta nghĩ rằng khi bạn chết bạn sẽ lên thiên đường. Nhưng ở những quốc gia khác người ta lại cho rằng bằng cách nào đó con người sẽ đầu thai trở lại sau khi chết.

Một số người kỉ niệm ngày mất của người khác bởi vì họ đã sống tốt. Ở những quốc gia khác, cái chết là một vấn đề gì đó buồn bã và u ám, và tôi cũng được biết là cái chết là một vấn đề cấm kị ở nhiều nước.

Người ta không muốn nói về nó. Ngược lại, tôi thì cảm thấy không có hề hấn gì khi nói về cái chết, đặc biệt là với những người trong gia đình. Tôi nghĩ rằng thật tốt khi nói ra với mọi người việc mình muốn chuyện gì xảy ra khi tôi chết.

 

Dịch bởi: pinkjd