Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Funerals (Đám tang)

Funerals

If I could, I’d never go to another funeral again. No one likes funerals, of course, but for me, they make me so sad. I can’t stop crying. Quite often I’m the only person crying. Everything about a funeral makes me cry. 

When I open the invitation, tears well up in my eyes. When I see the funeral procession drive by, I start. The actual ceremony is almost unbearable. I have never learnt to control my sobs. 

If you hear someone sniffing non –stop, that’s me. The music at funerals is unnecessarily sad. I’ve told my friends I want salsa music at my funeral. 

And I don’t want people to wear black. I also hope the party after the funeral isn’t a sad occasion. People should laugh and remember the funny times.

Source: Listen A Minute

 

 

Đám tang

Nếu tôi có thể, tôi sẽ không bao giờ đến đám tang khác nữa. không một ai thích đám tang, đương nhiên nhưng với tôi, họ làm tôi rất buồn. tôi có thể ngừng khóc. thường thường tôi là người duy nhất khóc. mọi thứ về đám tang làm tôi khóc.

Khi tôi mở lời mời, nước mắt dâng lên trong mắt tôi. khi tôi nhìn thấy đám tang lái xe qua. tôi bắt đầu. lễ tế thật là một cảm giác khó chịu. tôi không bao giờ học được cách kiểm soát từ con trai tôi

Nếu bạn nghe thấy tiếng sụt sùi không ngừng, đó là tôi. âm nhạc ở đám ma không cần thiết phải buồn, tôi đã nói với bạn của tôi tôi muốn nhạc salsa ở đám ma của tôi

Và tôi không muốn mọi người mặc trang phục màu đen. tôi cũng hi vọng bữa tiệc sau đám ma không quá buồn tẻ. mọi người nên cười và nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ

 

Dịch bởi: yenyen