Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Museums (Bảo tàng)

Museums

I totally love museums. They really are one of the most important parts of our culture. 

Museums are important for so many things. They educate us, they preserve our history, they show us how we have developed. 

There are museums on so many different things. In fact, I’m sure there isn’t a topic there isn’t a museum for. 

I’ve loved museums since I was little. We used to go to different museums on school trips. I loved them. I saw so many amazing things. 

I will never forget seeing the bones of a T-Rex in the natural history museum. I also remember staring at Tutankhamen’s gold mask for ages. 

I couldn’t take my eyes off of it. The best museum I’ve ever been to is the National Museum in Cairo. It’s unbeatable.

Source: Listen A Minute

 

 

Bảo tàng

Tôi rất thích bảo tàng. Nó thật sự là một trong những phần quan trọng nhất của nền văn hóa.

Bảo tàng rất quan trọng cho nhiều thứ. Nó dạy chúng ta, nó bảo tồn lịch sử của chúng ta. Chúng chỉ cho chúng ta đã phát triển như thế nào.

Có rất nhiều thứ khác nhau trong bảo tàng. Thực ra, tôi chắc rằng không có bảo tàng nào cho một chủ đề

Tôi rất thích bảo tàng kể từ khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi đã từng đi rất nhiều bảo tàng trong chuyến du lịch của trường. Tôi rất thích nó. Tôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều thứ thật tuyệt vời

Tôi sẽ không bao giờ quên việc nhìn thấy bộ xương của con T-Rex trong bảo tàng lịch sử tự nhiên. Tôi cũng nhớ khi nhìn chằm chằm vào mặt nạ vàng của Tutankhamun cho các lứa tuổi.

Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Bảo tàng tốt nhất tôi đã từng đến là bảo tàng tự nhiên ở Cairo, nó không thể đánh bại được

 

Dịch bởi: Huyentrang