Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Người Mỹ nhập cư không thua kém người Mỹ gốc

Người Mỹ nhập cư không thua kém người Mỹ gốc

05/03/2015
Mức trung cấp

US Immigrants Just as Smart as Average Americans, and That's a Double-Edged Sword

According to a new report there is good news and bad news about the skill level of immigrants, and Americans in general.

The good news is immigrants coming to the United States are just as smart as Americans on average.

The bad news is almost one-fifth of all U.S. adults would likely struggle to comprehend this article.

The news comes from a recent report by the Migration Policy Institute (MPI) that explores test results on the literacy, numeracy (ability to access, use, interpret, and communicate mathematical information), and problem-solving skills of some 5,000 U.S. adults participating in the 2012 Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), a study conducted by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).

PIAAC results show immigrants arrive in the United States with significantly lower English, math, and problem-solving skills than those of the American-born population.

Yet when looking at immigrants educated in the United States, or children of immigrants, the gap in the test results disappears. That would suggest that, in general, immigrants are just as smart as Americans, if given the education.

"An average immigrant lacks five years of literacy education compared to native-born Americans."

The report notes an average immigrant lacks five years of literacy education compared to native-born Americans.

Importantly, what immigrants lack the most is English. The PIAAC test was given in English, so the results, even on numeracy or problem solving, put immigrants with poor English at a disadvantage.

Recent Immigrant Skills

The report uncovered another interesting fact. Recent immigrants arriving after 2007 scored substantially better than immigrants already in the country for 10, even 15 years.

That signifies that recent immigrants generally come with higher skills. But it also shows that long-settled immigrants have failed to get up to speed with their basic academic skills.

Also, the report shows, immigrants often polarize the skill pool, coming with either low or high skills.

More than one in four immigrant adults lacked a high school diploma. Among natives it was about one in eight. Conversely, 30 percent of immigrant adults held a college degree. Only 26 percent of native adults could say the same.

Country Comparison

The PIAAC test brought another perhaps more unsettling discovery. Altogether, Americans scored "not proficient" on the test that is designed to measure "the skills needed to function well in modern society," as the MPI report puts it.

The United States scored 16th on the literacy test and 22nd on a numeracy test among 24 participating countries. And the scores have not improved since 2003, when Americans landed about the same literacy score. In fact, on numeracy the country's score even dropped by over 3 percent since 2003.

Compared to other countries, the United States had about the same number of people scoring very high on the test. But contrary to higher scoring countries, it had a massive number of people scoring abysmally.

Almost one in five U.S. adults miserably failed the literacy test and almost one-third flunked the numeracy test.

"Put differently, about 36 million adults in the United States are unlikely to be able to read a newspaper article in English and compare two different points of view discussed in the article," MPI states. "Similarly, 58 million adults are unlikely to be able to identify the year with the lowest birth rate on a graph showing birth rates over time."

Immigrants, most notably Hispanic immigrants, contributed to this phenomenon. But since they represent only 15 percent of the adult population, they can hardly be blamed for the lack-luster results, the report notes.

"Americans possess a decades-long history of mediocre scores on international tests."

Indeed, with immigrants excluded, the test scores improved a meager 2 percent.

Also worth noting, test scores don't necessarily represent the quality of a nation. Americans possess a decades-long history of mediocre scores on international tests. That, however, hasn't stopped them from building the worlds' largest economy.

Still, the MPI report warns, the future economy may not be as forgiving.

 

Source: EpouchTimes

 
 

Những người Mỹ nhập cư cũng thông minh như người Mỹ trung bình và đó là một con dao hai lưỡi

Theo một báo cáo mới đây, có cả tin tốt lẫn tin xấu về mức độ kỹ năng của những người nhập cư và người Mỹ nói chung.

Tin tốt là những người nhập cư đến Hoa Kỳ cũng thông minh như những người Mỹ trung bình.

Tin xấu là khoảng một phần năm tất cả những người Mỹ đã trưởng thành sẽ phải chật vật mới nhận thức được thấu đáo bài viết này.

Tin tức này xuất phát từ một báo cáo gần đây của Viện Chính sách di dân (MPI) kiểm tra thăm dò kỹ năng đọc viết, làm toán (khả năng truy cập, sử dụng, hiểu, và truyền đạt thông tin toán học), và các kỹ năng giải quyết vấn đề của khoảng 5.000 người Mỹ trưởng thành tham gia Chương trình Đánh giá Quốc tế về Năng lực Người Trưởng thành năm 2012 (PIAAC). PIAAC là một nghiên cứu tiến hành bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Kết quả của PIAAC cho thấy những người nhập cư đến Hoa Kỳ biết tiếng Anh, toán học, và kỹ năng giải quyết vấn đề thấp hơn đáng kể so với những người dân sinh ra ở Mỹ.

Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả của những người nhập cư có học tại Hoa Kỳ, hoặc con cái của những người nhập cư, thì không hề có sự chênh lệch về kết quả kiểm tra. Điều đó cho thấy rằng, nói chung, những người nhập cư cũng thông minh như người Mỹ, nếu được học.

"Một người nhập cư trung bình thiếu năm năm học đọc, học viết so với người Mỹ bản xứ."

Báo cáo lưu ý một người nhập cư trung bình thiếu năm năm học đọc, viết so với người Mỹ bản xứ.

Quan trọng hơn, cái mà người nhập cư thiếu nhiều nhất lại là tiếng Anh. Các bài kiểm tra PIAAC được viết bằng tiếng Anh, vì vậy kết quả, thậm chí đối với khả năng giải toán hoặc giải quyết vấn đề, cũng đặt người nhập cư với tiếng Anh kém vào thế bất lợi.

Những Kỹ Năng của Người Nhập Cư Gần Đây

Báo cáo phát hiện ra một sự thật thú vị khác. Người nhập cư đến vào lúc gần đây sau năm 2007 đạt điểm cao hơn đáng kể so với những người đã nhập cư từ 10, thậm chí 15 năm trước.

Điều đó có nghĩa là những người nhập cư gần đây nói chung có kỹ năng cao hơn. Nhưng nó cũng cho thấy rằng những người đã định cư một thời gian dài không bắt kịp các kỹ năng học thuật cơ bản của nước Mỹ.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, những người nhập cư thường có sự phân cực về kỹ năng, kỹ năng hoặc thấp hoặc cao.

Hơn một phần tư số người lớn nhập cư thiếu bằng tốt nghiệp trung học. Trong số những người bản xứ thì vào khoảng một phần tám. Ngược lại, 30 phần trăm người lớn nhập cư có bằng đại học trong khi chỉ có 26 phần trăm người lớn bản xứ có bằng cấp tương tự.

So sánh yếu tố quốc gia

Các kiểm tra PIAAC mang lại một phát hiện khác có lẽ đáng lo ngại hơn. Nhìn chung, người Mỹ đạt điểm "không thành thạo" trong bài thi được thiết kế để đo "các kỹ năng cần thiết để sinh sống bình thường trong xã hội hiện đại", theo báo cáo của MPI đưa ra.

Hoa Kỳ chiếm vị trí thứ 16 trong kiểm tra kỹ năng đọc viết và thứ 22 trong kiểm tra kỹ năng tính toán trong số 24 nước tham gia. Và điểm số chưa có gì cải thiện kể từ năm 2003, khi người Mỹ đạt cùng số điểm về kỹ năng đọc viết. Trên thực tế, về tính toán số điểm của quốc gia này thậm chí còn giảm hơn 3 phần trăm kể từ năm 2003.

So với các nước khác, Hoa Kỳ có khoảng cùng số người đạt điểm rất cao trong bài thi. Nhưng trái với các nước đạt điểm cao hơn, một số lượng lớn những người Mỹ đạt điểm quá kém.

Khoảng một phần năm số người Mỹ trưởng thành rớt trong bài kiểm tra đọc viết và gần một phần ba bị điểm kém trong bài kiểm tra toán.

"Nói cách khác, khoảng 36 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ hầu như không thể đọc một bài báo bằng tiếng Anh và so sánh hai quan điểm khác nhau được thảo luận trong bài viết," MPI phát biểu. "Tương tự như vậy, 58 triệu người lớn không có khả năng nhận ra năm có tỷ lệ sinh sản thấp nhất trên một biểu đồ biểu diễn tỷ lệ sinh theo thời gian."

Những người nhập cư, đặc biệt là những người nhập cư gốc Tây Ban Nha, góp phần vào hiện tượng này. Nhưng vì họ chỉ chiếm 15 phần trăm trong số người trưởng thành, khó có thể đổ lỗi cho họ về những kết quả không được vẻ vang này, dẫn lời lưu ý từ báo cáo.

"Người Mỹ có một lịch sử dài hàng thập kỷ về điểm thấp trong các kỳ thi quốc tế."

Thật vậy, nếu loại trừ những người nhập cư, điểm kiểm tra cũng chỉ cải thiện rất ít ỏi 2 phần trăm.

Cũng đáng chú ý, điểm kiểm tra không nhất thiết đại diện cho chất lượng của một quốc gia. Người Mỹ có một lịch sử dài hàng thập kỷ về điểm thấp trong các kỳ thi quốc tế. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn được họ xây dựng nền kinh tế lớn nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, báo cáo của Viện Chính sách Di dân cảnh báo, nền kinh tế trong tương lai có thể không khoan nhượng.

 

Dịch bởi: Thanh Hương

 

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục