Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Người trồng cà phê Việt Nam chuyển sang trồng tiêu khi giá tăng cao

Người trồng cà phê Việt Nam chuyển sang trồng tiêu khi giá tăng cao

05/06/2015
Mức trung cấp

Vietnam's coffee growers turn to pepper as prices soar

Pepper cultivation in Dak Lak, the country's largest coffee-growing province, has doubled to 16,000 hectares (39,500 acres) since 2012.

Coffee plantation owners in Vietnam, the world's top producer of robusta beans used in blends and instant coffee, are devoting more land to pepper cultivation with prices of the spice rising eight times faster than those of coffee.

Pepper prices in Vietnam, already the world's largest producer and exporter of black pepper, have climbed 16 percent to 184,000 dong ($8.45) per kilogram since the start of 2014 as global output lagged demand, outpacing the 2 percent gain in coffee prices during the same period.

Pepper will strike at the heart of Vietnam's coffee cultivation zone in the Central Highlands as pepper vines thrive in the same soil conditions conducive to the growing of coffee trees. Both crops equally take three years to become productive. Pepper vines planted last year will bear fruit in 2017.

"Many coffee farms have started growing pepper, and it is obvious from distance, because of the high pole that supports the vines," said a coffee trader at a foreign firm in Ho Chi Minh City.

Pepper cultivation in Dak Lak, the country's largest coffee-growing province, has doubled to 16,000 hectares (39,500 acres) since 2012. That exceeded the province's plan to plant 15,000 hectares of pepper vines by 2020, and accounted for 20 percent of the country's total pepper cultivation area last year. Vietnam exports black pepper to the United States, Singapore as well as India, another major producer of the spice.

As the pepper fever catches on, coffee growing in Gia Lai, a major producing province, has fallen to 81,400 hectares this year from 83,200 hectares in 2014.

Vietnam's overall coffee output will total 28.67 million bags in the next 2015/2016 crop year, up 1.8 percent from the previous season but below the record 29.83 million bags in the 2013/2014 season, the U.S. attache said in a report in May.

Source: Thanhnien News

 

 

Người trồng cà phê ở Việt Nam chuyển sang trồng tiêu khi giá tăng cao

Diện tích trồng hồ tiêu ở Dak Lak, tỉnh trồng cà phê lớn nhất nước, đã tăng lên thêm 16.000 ha (39.500 ha) từ năm 2012.

Các chủ đồn điền cà phê ở Việt Nam, nhà sản xuất hàng đầu thế giới hạt cà phê robusta được sử dụng trong hỗn hợp và cà phê hòa tan, đang dành thêm đất để trồng tiêu với giá cả tăng nhanh hơn gấp tám lần so với cà phê.

Giá tiêu hạt tại Việt Nam, nơi sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu đen lớn nhất thế giới, đã tăng 16% nâng mức giá lên 184.000 đồng (8,45$) một kg kể từ đầu năm 2014 do nhu cầu sản lượng toàn cầu tụt, tăng nhanh hơn mức tăng 2% của giá cà phê trong cùng thời kỳ.

Hồ tiêu sẽ tấn công vào khu vực trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam tại Tây Nguyên như cây nho tiêu có thể phát triển mạnh trong điều kiện đất tương đồng với cây cà phê. Cả hai cây đều mất ba năm để thu hoạch. Dây leo hồ tiêu trồng năm ngoái sẽ trổ quả trong năm 2017.

" Nhiều nông trại cà phê đã bắt đầu trồng tiêu, và dĩ nhiên là còn có những khó khăn bởi vì chi phí để trồng những trụ lớn cho những dây tiêu không phải it" một nhà kinh doanh cà phê của một công ty nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Diện tích trồng hồ tiêu ở Dak Lak, tỉnh trồng cà phê lớn nhất nước, đã tăng lên thêm 16.000 ha (39.500 ha) từ năm 2012. Điều đó vượt quá kế hoạch của tỉnh khi mức đưa ra là 15.000 ha cây nho tiêu vào năm 2020, và chiếm 20% trên tổng số diện tích trồng hồ tiêu tại các quốc gia năm ngoái. Việt Nam đang xuất khẩu hạt tiêu đen sang Hoa Kỳ, Singapore cũng như Ấn Độ, các nhà sản xuất gia vị lớn nhất thế giới.

Khi trồng hồ tiêu trở thành cơn sốt thì diện tích trồng cà phê ở Gia Lai, một tỉnh sản xuất lớn, đã giảm từ 83.200 ha vào năm 2014 xuống còn 81.400 ha trong năm nay.

Sản lượng cà phê toàn của Việt Nam sẽ đạt 28.670.000 bao trong vụ 2015/2016 tới, tăng 1,8% so với mùa trước nhưng thấp hơn mức kỷ lục 29.830.000 bao trong mùa vụ 2013/2014, một tùy viên Mỹ cho biết trong một báo cáo vào tháng Năm.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục