Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nhà buôn Việt Nam kiếm hàng triệu đô nhờ trái Thanh Long

Nhà buôn Việt Nam kiếm hàng triệu đô nhờ trái Thanh Long

16/06/2015
Mức trung cấp

Vietnam entrepreneur builds multimillion-dollar business from dragon fruits

A businessman in Vietnam has made a big difference in his teeny business, earning around US$20 million in annual turnover and providing many jobs by tapping his hometown’s hallmark fruit.

In 2000, Vo Huy Hoang, 49, who lives in Phan Thiet, the heart of the south-central province of Binh Thuan, started a small business trading in fruits and vegetables, particularly dragon fruits, his hometown’s specialty.

His “Rau Qua Binh Thuan” (Binh Thuan Fruits and Vegetables) Co. then had limited capital of VND20 million (US$919) and employed only a handful of workers.

Through these years he was single-minded on expanding his company, which now generates approximately $20 million in annual turnover, according to the company’s financial report, and provides jobs for around 200 locals.

His factory and premises have swollen from 100 square meters in 2000 to over 1,000 square meters in area now, with specialized sections including preliminary processing, packaging and freezing.

The businessman, dubbed ‘Hoang fruits,’ has also launched dragon fruit farms which cover around 20 hectares and meet Global Good Agricultural Practice (G.A.P) standards.

Global G.A.P. is a farm management tool created to meet the needs of the domestic and international markets for the quality and safety of products, thus raising the value of qualified farm produce.

It also helps boost the efficient use of resources and sustainable agricultural production, contributing to rural development and environmental protection.

As the provincial dragon fruit market is overly dependent on China as its main client, it dawned on Hoang that he should take a less-trodden path in getting his fruits exported.

“Singapore and Malaysia have steady demand for our dragon fruits, though the demand is not as great as that from China. I’m set on seeking clients from these two countries and making sure their technical requirements are met to forge a long-term partnership with them,” Hoang added.

His clientele also includes those in Western Asian countries, Indonesia, Thailand, Canada and the Netherlands.

Hoang’s company imports and exports a wide array of vegetables and fruits depending on the season, thus providing jobs for locals all year round.

Dang Mat Lan Nhi, a local, said she has worked at Hoang’s firm for eight years.

She finds her monthly salary of around VND3.5 million ($161) a month a sufficient, steady source of income, and cherishes her employer’s attention to his workers’ welfare.

Source: Tuoitre News

 

 

 

Các chủ Doanh nghiệp Việt Nam kiếm được hàng triệu đô-la nhờ kinh doanh thanh long

Một doanh nhân Việt Nam đã có một sự khác biệt lớn trong việc kinh doanh nhỏ của mình, thu nhập được khoảng 20 triệu đô-la trong doanh thu hàng năm và cung cấp nhiều việc làm bằng cách khai thác những điểm đặc trưng trong trái cây của quê hương mình.

Năm 2000, Võ Huy Hoàng, 49 tuổi, sống tại thành Phố Phan Thiết, trung tâm của tỉnh Bình Thuận thuộc vùng đất Nam Trung Bộ, bắt đầu việc kinh doanh nhỏ của mình với trái cây và rau củ, đặc biệt là trái thanh long, đặc sản của quê hương Ông.

Sau đó Công ty Rau Quả Bình Thuận của Ông ấy đã có số vốn điều lệ là 20 triệu đồng (919 đô-la) và chỉ thuê mướn một số ít công nhân.

Trong suốt những năm ấy Ông đã chuyên tâm vào việc mở rộng công ty của mình, mà bây giờ nó đã tạo ra khoảng 20 triệu đô-la doanh thu hàng năm theo báo cáo tài chính của công ty và cung cấp việc làm cho hơn 200 người dân địa phương.

Công ty của Ông ấy đã mở rộng từ 10 mét vuông năm 200 lên đến 1000 mét vuông với những bộ phận chuyên môn như sơ chế, đóng gói và đông lạnh như hiện nay.

Một doanh nhân với biệt danh là "Hoàng trái cây" cũng đã xây dựng trang trại trái cây với hơn 200 héc-ta và đáp ứng được các yêu cầu của GAP

Global Gap là công cụ quản lí nông nghiệp để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế về số lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp.

Nó cũng đã tăng cường việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Khi đầu ra cho thanh long của tỉnh quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Ông Hoàng nhận ra rằng mình nên có một con đường bền vững trong việc xuất khẩu trái cây của mình.

Ông Hoàng nói thêm "Sing-ga-po và Ma-lai-xi-a có nhu cầu ổn định cho thanh long của chúng tôi, mặc dù nhu cầu không lớn như Trung Quốc. Tôi đang tìm kiếm khách hàng trên 2 quốc gia này và đảm bảo đáp ứng yêu cầu để hợp tác lâu dài với họ.

Khách hàng của Ông ấy bao gồm cả các nước Tây Á, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ca=na-đa và Hà Lan.

Công ty của Ông Hoàng nhập khẩu và xuất khẩu các loại trái cây theo mùa, do đó cung cấp việc làm cho người dân địa phương quanh năm.

Đặng Mai Lan Nhi, người dân địa phương, nói rằng cô ấy đã làm cho công ty Ông Hoàng hơn 8 năm.

Cô ấy kiếm được mức lương hàng tháng khoảng 3,5 triệu đồng (nếu đi làm đầy đủ), nguồn thu nhập ổn định và có sự trân trọng của chủ nhân mình cho phúc lợi của người dân lao động.

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục