Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều sinh viên con nhà giàu chọn học các trường tư thục ở Anh

Nhiều sinh viên con nhà giàu chọn học các trường tư thục ở Anh

02/05/2015
Mức căn bản

Rich foreign students are propping up UK's private schools

PRIVATE schools are actively hunting out international students to try and balance the books during the economic downturn.

Eton

Private schools, like Eton have seen the number of foreign students rise by over a third

Independent schools have seen a 33% rise in foreign pupils since 2008, while the number of Britons paying for their education has fallen.

An annual audit by the Independent Schools Council found international students have contributed to the highest enrollment numbers since records began 40 years ago.

The council takes data from half of private schools in Britain, including Eton and Roedean.

It found there were 517,000 pupils enrolled in the 1,200 schools in 2015.

International pupils make up 27,000 of these.

China and Hong Kong have contributed 10,000 pupils, Russia 2,800, Germany 1,900 and Spain 1,200.

Roedean private school for girls

Roedean private school for girls

Barnaby Lenon, chairman of the ISC, said: "ISC schools are attracting an increasing number of non-British pupils. This is a testament to the world class education that ISC schools offer."

He added: "In many respects this is a golden year for independent schools."

The number of UK-born students still hasn't caught up after the recession, with there being 490,000 British students signed up this year, compared to 491,000 in 2008.

The research found the average annual school fee for a day pupil is £13,000 - a rise of 37% since 2008 when it cost on average £9,600.

Boarding school sets parents back an average of £30,000 compared to £22,000 in 2008.

In contrast British state schools receive on average £4,500 a year from the Government, which can go as high as £7,000 in under-privileged areas like Tower Hamlets.

The ISC said a third of all pupils received some financial support for their fees, while 1% - or 5,400 pupils pay no fees.

 

By: Helen Barnett (Express.co.uk)

 

 

 

 

Nhiều du học sinh chọn học các trường tư thục ở Anh

Các trường tư thục đang tích cực chiêu sinh du học sinh để cố gắng cân bằng tài chính trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Các trường tư thục như Eton có số lượng học sinh nước ngoài tăng hơn một phần ba.

Các trường tư thục cho biết số lượng sinh viên nước ngoài tăng 33% từ năm 2008, trong khi số lượng người Anh trả tiền cho việc đào tạo của họ đã giảm xuống.

Theo số lượng thống kê hằng năm bởi Hội đồng các trường tư thục cho thấy du học sinh là đối tượng ghi danh cao nhất trong 40 năm qua.

Hội đồng này đã nhận dữ liệu từ một nửa số trường tư thục tại Anh, bao gồm cả Eton và Roedean.

Thông qua đó cho thấy có 517.000 học sinh nhập học vào 1.200 trường trong năm 2015.

Du học sinh chiếm 27.000 trong số này.

Số du học sinh đến từ Trung Quốc và Hồng Kông là 10.000 học sinh, Nga 2.800, Đức 1.900 và Tây Ban Nha 1.200.

Trường tư thục dành riêng cho học sinh nữ.

Barnaby Lenon, chủ tịch của ISC, cho biết: "trường ISC ngày càng thu hút được nhiều học sinh không phải là người Anh. Đây là một minh chứng cho nền giáo dục đẳng cấp thế giới mà trường ISC đem lại"

Ông nói thêm: "Ở nhiều khía cạnh, đây là một năm thành công cho các trường tư thục"

Số lượng sinh viên Anh vẫn chưa thể tăng sau suy thoái kinh tế, theo đó có 490.000 sinh viên Anh đã đăng ký học trong năm nay so với 491.000 trong năm 2008.

Nghiên cứu cho thấy học phí trung bình hằng năm của một học sinh là 13.000 bảng - tăng 37% kể từ năm 2008 giá học phí trung bình khi đó là 9.600 bảng.

Thu nhập của phụ huynh có con theo học ở các trường này đạt mức 30.000 bảng trong năm nay, so với 22.000 bảng trong năm 2008.

Ngược lại, các trường công lập của Anh nhận được trung bình khoảng 4.500 bảng một năm từ Chính Phủ, có thể cao hơn tại các khu vực đặc quyền như Tower Hamlets là 7.000 bảng.

ISC cho biết một phần ba số học sinh nhận được khoản hỗ trợ học phí, trong khi 1 % - tương đương 5.400 học sinh không phải trả học phí.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục