Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Những con sông bị khai thác quá mức

Những con sông bị khai thác quá mức

05/01/2016
Mức trung cấp

Overexploited rivers dying

Rivers have been overexploited, causing tremendous pressure on the livelihoods and water sources of the communities living on the riverbanks.

Tran Thi Le Anh of the Waste Management and Environment Improvement Agency said that scientists’ warning that rivers would suffer from uncontrolled economic development activities has come true. 

Rivers have been overexploited for households’ daily use, irrigation, hydropower, aquaculture, agriculture production, mining and waterways transport. The activities have caused serious pollution.

Anh pointed out that the river quality has declined seriously, especially the sections which run across urban areas, industrial zones and craft villages. The situation is especially serious in the three basins of Cau, Nhue-Day and Dong Nai rivers.

The Cau River now receives 80,390 cubic meters of waste water every day from the production workshops outside industrial zones and 86,560 cubic meters from craft villages. 

The volume of waste water from farm and food produce processing villages is the highest – 57,484 cubic meters a day, which accounts for 66.4 percent of total waste water capacity. 

Meanwhile, paper production villages produce 18,057 cubic meters of waste water. Scientists have warned that the water indexes in 2015 showed the quality of the water on Cau River is getting worse.

In the south, the upper course area of the Sai Gon River which borders Binh Phuoc, Binh Duong and Tay Ninh provinces, has been ‘choked to death’ for several years by waste water from the farm produce processing factories.

The river sections which run across the three provinces have changed its color, covered with the green mud layer on the surface. The polluted river has deprived the livelihood of hundreds of fishermen along the Sai Gon River.

Meanwhile, according to the management board of the project on Dong Nai & Nhue-Day Rivers’ pollution control, the four existing provinces near the rivers’ basins and seven new provinces will need VND600 billion, or $27 million, to treat the pollution there.

Anh believes the major problem lies in the unreasonable water source management scheme. 

In principle, the Ministry of Natural Resources and the Environment (MONRE) is the agency taking the major responsibility for the water natural resources and river valley environmental protection. 

However, some other ministries also have the power of granting licenses to exploit rivers. Each of them promulgates legal documents and sets its own rules.

Nguyen Hong Toan, former secretary of the Vietnam Mekong River Committee, agrees that the biggest challenge now for river management is the institutional challenge.

The government decree No 120 dated in 2008 on river valley management stipulates that river valley committees would be set up to be in charge of settling inter-provincial issues. However, to date, no such a committee has been established. 

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Những con sông bị khai thác quá mức

Nhiều con sông đã bị khai thác quá mức, gây áp lực rất lớn đến đời sống và nguồn nước của các cộng đồng người sống trên bờ sông.

Bà Trần Thị Lệ Anh của Cơ quan Quản lý chất thải và cải thiện môi trường nói rằng lời cảnh báo của các nhà khoa học là nhiều con sông sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển kinh tế không kiểm soát được đã trở thành sự thật.

Sông đã bị khai thác quá mức vì sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình, thủy lợi, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, khai thác mỏ và vận chuyển đường thủy. Các hoạt động đã gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Anh chỉ ra rằng chất lượng sông đã giảm nghiêm trọng, đặc biệt là các đoạn chảy qua các khu vực đô thị, khu công nghiệp và làng nghề. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở lưu vực của 3 con sông là sông Cầu, Nhuệ - Đáy và Đồng Nai.

Hiện nay Sông Cầu phải nhận 80.390 mét khối nước thải mỗi ngày từ các xưởng sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp và 86.560 mét khối từ các làng nghề.

Khối lượng nước thải từ các làng nghề chế biến nông sản và thực phẩm là cao nhất - 57.484 mét khối một ngày, chiếm 66,4% tổng lượng nước thải.

Trong khi các làng nghề sản xuất giấy sản xuất 18.057 mét khối nước thải. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các chỉ số nước trong năm 2015 đã cho thấy chất lượng nước trên sông Cầu đang trở nên tệ hơn.

Ở phía Nam, khu vực thượng nguồn của sông Sài Gòn, tiếp giáp các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, đã bị 'bóp nghẹt cho đến chết' trong nhiều năm bởi nước thải từ các nhà máy chế biến nông sản.

Các đoạn sông chảy qua ba tỉnh đã thay đổi màu sắc của nó, bị phủ bởi lớp bùn màu xanh lá cây trên bề mặt. Các con sông bị ô nhiễm đã tước đoạt nguồn sống của hàng trăm ngư dân dọc sông Sài Gòn.

Trong khi đó, theo Ban quản lý dự án về kiểm soát ô nhiễm ở sông Đồng Nai và Nhuệ Đáy, bốn tỉnh gần lưu vực các con sông và bảy tỉnh mới sẽ cần 600 tỷ đồng để xử lí tình trạng ô nhiễm đó.

Bà Anh tin rằng vấn đề chính nằm ở việc kế hoạch quản lý nguồn nước không hợp lý.

Về nguyên tắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT) là cơ quan chịu trách nhiệm chính đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.

Tuy nhiên, một số Bộ khác cũng có quyền cấp giấy phép khai thác sông. Mỗi đơn vị trong số đó ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và thiết lập các quy tắc riêng của nó.

Ông Nguyễn Hồng Toàn, cựu thư ký của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, đồng ý rằng thách thức lớn nhất hiện nay để quản lý dòng sông là những thách thức về thể chế.

Nghị định của chính phủ số 120 có hiệu lực trong năm 2008 về quản lý lưu vực sông quy định rằng các ủy ban lưu vực sông sẽ được thiết lập để phụ trách giải quyết các vấn đề liên tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, không có một ủy ban nào như vậy đã được thành lập.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục