Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Những con sông chết bao vây Hà Nội

Những con sông chết bao vây Hà Nội

30/06/2015
Mức trung cấp

Dead rivers encircle Hanoi

 Hanoi used to be surrounded by romantic rivers, but now the heavily polluted rivers are threatening the lives and health of people.

A piece of Nhue River.

With a length of almost 20 km, running from Tu Liem district to Phu Xuyen district, the water in many sections of the Nhue River is dark, thick, and smelly. These sections have almost no sign of life.

The most heavily contaminated segments of the Nhue River include Cau Trang area in Ha Dong District, Cau Tay area in Nam Tu Liem district. On these sections, there were times that the river almost dried up, with smelly and dead bodies of animals.

According to the people living along the river, pollution has occurred for a long time and the situation is getting worse along with the appearance of new urban areas.

Nguyen Huu Nghia, 54 years old, a resident of Ngoc Truc village in Dai Mo ward, Nam Tu Liem district, said: "About ten years ago we still caught fish in the river. We could also use water for irrigation. But in recent years, the river has been increasingly polluted. Fish and shrimp cannot live while people who bathe in the river broke out into a rash or had skin diseases."

Mrs. Phung Thi Hoa, 78 years old, a resident in Cu Khe Commune, Thanh Oai District, whose whole life has been attached to the river, lamented said she has never seen Nhue River as scary as it is right now. "Whenever it rained heavily, fish and shrimp from ponds in the village followed the rainwater overflowing into the river and the next day they were dead,  floating on the river surface. Nobody dared to pick dead fish to feed pigs or dogs,” she said.

According to local residents, the pollution of Nhue River has heavily polluted groundwater in the area. The water in numerous wells of households living along the river has gradually turned opaque, with floating scum and bad smell. Many inspection teams of Thanh Oai district collected water samples for testing and found out that well water in Cu Khe had a high level of arsenic concentration.

Rivers are dying due to wastewater

The black To Lich River.

Not only people who live along the Nhue River but those who settle along To Lich River, which runs through the districts of Cau Giay and Thanh Xuan, have had to cope with the river’s severe pollution.

Hanoi authorities have cleaned the river several times but the pollution is still terrible. The water is increasingly shallow, with a bad smell. The river today looks no different from a sewage reservoir where no living creatures can survive.

The major cause of the pollution is wastewater. There are nearly 250,000 m3 of wastewater discharged directly into the river without treatment every day. This river has long been the true horror of the households living along the banks.

Mrs. Tran Thi Tuyet, 38 years old, in Yen Hoa Ward, Cau Giay District, said the section running through Yen Hoa ward is getting depleted. After rain, when the sun rises or there is strong wind, toxic gas from the river rises up. Many families had to sell or rent their houses to move to another place.

The pollution of other rivers inside Hanoi like Lu, Set and Kim Nguu is also alarming and the cause of pollution is also untreated wastewater.

According to the Hanoi Environmental Protection Department, the quality of water of Hanoi’s rivers such as Lich, Set, Lu, Nhue, and Kim Nguu is in an alarming situation because of the high concentration of toxic chemicals, specifically the concentration of BOD 2-5 times higher than the permitted level, COD - 2-6 times higher, phosphates 4-5 times higher, iron 1.5 to 2 times higher, and ammonium - 18-40 times higher, coliform 2-100 times higher.

Prof. Dr. Tran Duc Ha, Deputy Director of the Institute for Water Supply, Drainage and Environment, said currently Hanoi's groundwater resources are at risk of being heavily polluted because of the huge volume of untreated wastewater discharged directly into the environment.

Only in the inner area, up to 650,000 m3 of wastewater is discharged directly into rivers and lakes a day while there are only three wastewater treatment plants in with a total capacity of over 206,000 m3/day in the city.

Officials from the Hanoi Environmental Protection Department said they had advised the Hanoi Department of Natural Resources - Environment to implement a number of projects to deal with polluted rivers in the city. In particular, the city will build more wastewater treatment factories and upgrade the capacity of some existing plants. The river of To Lich will be supplemented with water from the Red River.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những con Sông chết bao vây Hà Nội

Hà Nội từng được bao quanh bởi các con sông thơ mộng, nhưng bây giờ các con sông bị ô nhiễm nặng đang đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người dân.

Một phần của sông Nhuệ.

Với chiều dài gần 20 km, chảy từ huyện Từ Liêm đến huyện Phú Xuyên, dòng nước ở nhiều phần của sông Nhuệ có màu tối, nặng nề và hôi hám. Những phần này của dòng sông gần như không có dấu hiệu của sự sống.

Các phân đoạn ô nhiễm nặng nề nhất của sông Nhuệ bao gồm khu vực Cầu Trắng ở quận Hà Đông, khu vực Cầu Tày ở huyện Nam Từ Liêm. Tại cá địa điểm kể trên, có những thời điểm mà dòng sông gần như khô cạn, với các xác chết bốc mùi của động vật.

Theo người dân sống dọc theo con sông, ô nhiễm đã xảy ra trong một thời gian dài và tình hình đang xấu đi cùng với sự xuất hiện của các khu đô thị mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, 54 tuổi, một cư dân ở làng Ngọc Trúc ở phường Đại Mỗ, huyện Từ Liêm Nam, cho biết: "Khoảng mười năm trước, chúng tôi vẫn bắt cá trên sông. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nước để tưới tiêu. Nhưng trong những năm gần đây, dòng sông ngày càng bị ô nhiễm. Cá và tôm không thể sống trong khi những người tắm trong dòng sông bị phát ban hoặc gặp các bệnh ngoài da. "

Bà Phùng Thị Hoa, 78 tuổi, một người dân ở xã Cư Khê, huyện Thanh Oai, có cuộc sống đã được gắn liền hoàn toàn với dòng sông, than thở nói rằng bà chưa bao giờ nhìn thấy sông Nhuệ đáng sợ như vậy. "Bất cứ khi nào trời mưa nhiều, cá và tôm từ ao trong làng theo nước mưa tràn vào sông và ngày hôm sau chúng đều chết, nổi trên mặt sông. Không ai dám nhặt cá chết để nuôi lợn hoặc chó" bà nói.

Theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm của sông Nhuệ đã khiến mạch nước ngầm trong khu vực bị ô nhiễm nặng nề. Nguồn nước trong nhiều giếng của các hộ dân sống dọc theo con sông đã dần dần trở nên mờ đục, có váng nổi và mùi hôi. Nhiều đoàn kiểm tra của huyện Thanh Oai thu thập mẫu nước để kiểm tra và phát hiện ra rằng nước giếng ở Củ Khê đã có nồng độ asen mức độ cao.

Các con Sông đang chết dần do nước thải

Dòng sông đen Tô Lịch.

Không chỉ người dân sống dọc theo sông Nhuệ mà cả những người dân định cư dọc theo sông Tô Lịch, con sông chảy qua các huyện Cầu Giấy và Thanh Xuân, cũng phải đương đầu với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của dòng sông.

Chính quyền Hà Nội đã làm sạch sông nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn còn rất khủng khiếp. Lượng nước đang ngày càng cạn, có mùi hôi. Con sông ngày nay trông không khác gì một hồ chứa nước thải, nơi không có sinh vật sống nào có thể tồn tại.

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm chính là nước thải. Có gần 250.000 m3 nước thải xả trực tiếp vào sông không qua xử lý mỗi ngày. Con sông này từ lâu đã là nỗi kinh hoàng thực sự của các hộ dân sinh sống dọc theo bờ.

Bà Trần Thị Tuyết, 38 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết, đoạn qua phường Yên Hòa là nơi chịu ô nhiễm nhiều nhất. Sau cơn mưa, khi mặt trời lên hoặc có gió mạnh, khí độc từ sông dâng lên. Nhiều gia đình đã phải bán hoặc cho thuê nhà của họ để di chuyển đến một nơi khác.

Sự ô nhiễm của con sông khác trong Hà Nội như Lừ, Sét, Kim Ngưu cũng ở mức đáng báo động và nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm cũng là nước thải chưa qua xử lý.

Theo Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, chất lượng nước của các con sông của Hà Nội như sông Lịch, Sét, Lừ, sông Nhuệ, và Kim Ngưu đều ở trong tình trạng đáng báo động do nồng độ cao các chất độc hoá học, đặc biệt là nồng độ BOD cao từ 2-5 lần so với mức cho phép, COD - cao hơn 2-6 lần, phốt phát cao hơn 4-5 lần, sắt cao hơn 1,5-2 lần, và amoni - cao hơn 18-40 lần, coliform cao hơn 2-100 lần.

Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hà, Phó Giám đốc Sở cấp nước, thoát nước và Môi trường, cho biết, hiện nay nguồn nước ngầm của Hà Nội đang có nguy cơ bị ô nhiễm nặng vì khối lượng lớn nước thải chưa qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường.

Chỉ trong khu vực nội thành, có đến 650.000 m3 nước thải được thải trực tiếp vào sông hồ một ngày trong khi chỉ có ba nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất trên 206.000 m3 /ngày trong thánh phố

Các quan chức của Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết họ đã khuyên Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội thực hiện một số dự án để đối phó với các dòng sông bị ô nhiễm trong thành phố. Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải và nâng cao công suất của một số nhà máy hiện có. Các nhánh sông Tô Lịch sẽ được bổ sung nước từ sông Hồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục