Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Những hình ảnh truyền cảm hứng của cặp vợ chồng vô gia cư tiết lộ vẻ đẹp thật sự của tình yêu

Những hình ảnh truyền cảm hứng của cặp vợ chồng vô gia cư tiết lộ vẻ đẹp thật sự của tình yêu

12/04/2016
Mức căn bản

Inspirational photos of Vietnamese homeless couple reveal true beauty of love

After nearly five decades, they finally get a simple wedding that they could never afford

Thanh and Thuy in front of their boathouse in a wedding photo taken by Hai Le Cao

Photographer Hai Le Cao knows true love when he sees it.

He accidentally met this old couple, both around 80 years old, on a boathouse on the Red River in Hanoi. He came up with the idea of giving them a wedding as a gift after learning their story.

Thanh and Thuy are both orphans. The trash collectors first met on June 2, 1969 at a landfill site. Homeless and poor, they fell in love and decided to live together.

They experienced ups and downs. They moved from places to places until they settled down in Bai Giua, an islet on the Red River.

Four years ago, local authorities decided to remove the makeshift boathouses on the river. But they let the old couple stay because they had for years kindly taken care of dead bodies found on the river.

The couple still collects trash every day. There is nothing valuable in their boathouse, except for a pair of pipes as the couple said they used for smokingthuoc lao (a rustic rainforest tobacco traditionally smoked in a pipe made from bamboo, metal or even plastic). They both love smoking. “It's good to have two because we will not have to fight,” he said amusingly.

The couple had never dreamt of a wedding. To celebrate their love, Thanh simply tattooed the day they first met on his arm.

Cao finally talked to the couple into it. He said it was an honor for him to organize a wedding and take the photos, dedicating his gift to the “open-minded” and “extremely lovely” couple.

The background of the photos is the couple's boathouse and the Red River.

The photos have quickly become viral on social media.

Source: Thanhnien News

 

 

Những hình ảnh truyền cảm hứng của cặp vợ chồng vô gia cư tiết lộ vẻ đẹp thật sự của tình yêu

Sau gần năm thập kỷ, cuối cùng họ cũng có được một đám cưới đơn giản mà cả đời họ không thể đủ khả năng tổ chức.

Ông Thành và bà Thủy đứng trước nhà thuyền của họ trong một bức ảnh cưới chụp bởi Hải Lê Cao

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao biết được tình yêu thật sự khi nhìn thấy họ.

Anh tình cờ gặp đôi vợ chồng già này, cả hai đều khoảng 80 tuổi, sổng ở nhà thuyền trên sông Hồng tại Hà Nội. Anh đã đưa ra ý tưởng mang lại cho họ một đám cưới như một món quà sau khi biết câu chuyện của họ.

Ông Thành và bà Thủy đều là trẻ mồ côi. Hai người nhặt rác lần đầu tiên gặp nhau vào ngày 02 tháng 6 năm 1969 tại một bãi rác. Vô gia cư và nghèo, họ đã yêu nhau và quyết định sống chung với nhau.

Họ trải qua những thăng trầm. Họ di chuyển từ nơi đến nơi khác cho đến khi họ định cư ở Bãi Giữa, một hòn cồn nhỏ trên sông Hồng.

Bốn năm trước, chính quyền địa phương đã quyết định dỡ bỏ những ngôi nhà thuyền tạm bợ trên sông. Nhưng họ để cho đôi vợ chồng già ở lại vì họ đã dành nhiều năm giúp tìm thấy những xác chết được tìm thấy trên sông.

Hai vợ chồng ông bà vẫn còn nhặt rác mỗi ngày. Không có gì có giá trị ở nhà thuyền của họ, ngoại trừ một cặp ống điếu vì hai ông bà đều hút thuốc lào (một loại thuốc lá ở rừng mưa nhiệt đới được hút trong những ống điếu được làm từ tre, kim loại hay thậm chí nhựa). Cả hai đều thích hút thuốc. "Thật tốt khi có hai ống điếu bởi vì chúng tôi sẽ không phải tranh nhau" ông nói vui.

Hai vợ chồng ông bà chưa bao giờ mơ về một đám cưới. Để kỉ niệm tình yêu của họ, ông Thành xăm ngày đầu tiên họ gặp nhau trên cánh tay của mình.

Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao cuối cùng đã nói chuyện với hai ông bà về ý tưởng của mình. Anh nói đây là một vinh dự cho mình để tổ chức một đám cưới và chụp những bức ảnh, cống hiến món quà của mình cho cặp đôi "cởi mở" và "cực kỳ đáng yêu".

Phông nền của những bức ảnh là nhà thuyền của cặp vợ chồng và sông Hồng.

Những bức ảnh đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục