Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Những nhà đầu tư sòng bài thích Cambuchia hơn Việt Nam

Những nhà đầu tư sòng bài thích Cambuchia hơn Việt Nam

31/12/2015
Mức trung cấp

Foreign casino developers prefer Cambodia to Vietnam

Thirteen years ago, Vietnam was the ‘aiming point’ of Donaco, a multi-national group. It was the group which started the gambling business in Vietnam by setting up Aristo Hotel, a 5-star hotel in Lao Cai province.

After a survey, the group build Aristo with 428 hotel rooms, a casino with 50 tables and 58 machines. 

Under management by Genting Group, every table at Aristo in 2014 had turnover of $5,735. Meanwhile, the casino’s pretax profit increased sharply by 52 percent compared with the year before. 

In 2014, Donaco accounted for 4.59 percent of the investment portfolio of Market Vectors Vietnam Index.

The satisfactory business result has been used by Donaco to develop a larger casino in Cambodia, while the group has not taken further steps in the Vietnamese market. 

This, in analysts’ eyes, is bad news for Vietnam, though Aristo still makes a profit and Donaco said that the gambling industry in Vietnam may have value of $300 million.

While Vietnamese policymakers are still considering possible impact caused by casinos to society, many investment groups have run out of patience and left Vietnam for regional countries where they do not have to spend time on licensing and tax procedures.

In 2013, MGM Resorts from the US decided to give up a project in Ho Tram in Vung Tau City because of the same reason.

In 2014, casinos paid VND336 billion in tax to the state budget, a modest amount of money, if noting that there are more than 200 game tables in six cities and provinces. 

In neighboring Cambodia, there are 75 casinos, most of them located in the Cambodia-Vietnam border area.

Nagaworld, run by Naga Corp, alone had revenue of $400 million in the first nine months of 2015, an increase of 47 percent in comparison with the same period of 2014.

Analysts believe that it is not by chance that 21 percent of the 2.3 million foreign travelers to Cambodia by the end of June 2015 were from Vietnam.

If foreign investment in the casino business increases by about $3 billion compared to the current level, Vietnam’s GDP will rise by 0.58% in the first year, according to research conducted by the Institute for Regional Sustainable Development (IRSD).
 

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Những nhà đầu tư sòng bài thích Cambuchia hơn Việt Nam

Mười ba năm trước, Việt Nam là "mục tiêu nhắm đến" của Donaco, một tập đoàn đa quốc gia. Đó là một tập đoàn bắt đầu kinh doanh cờ bạc tại Việt Nam bằng cách thành lập Aristo Hotel, một khách sạn 5 sao ở tỉnh Lào Cai.

Sau một cuộc điều tra, tập đoàn đã xây dựng Aristo với 428 phòng khách sạn, một sòng bạc với 50 bàn và 58 máy.

Dưới sự quản lý của Genting Group, mỗi bàn ở Aristo trong năm 2014 đã có doanh thu 5735 USD. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của casino tăng mạnh, tăng 52% so với năm trước.

Trong năm 2014, Donaco chiếm 4,59% các danh mục đầu tư của Market Vectors Index Việt Nam.

Kết quả kinh doanh khả quan đã được Donaco sử dụng để phát triển một sòng bạc lớn tại Campuchia, tập đoàn này đã không được thực hiện các bước tiến tiếp theo ở thị trường Việt Nam.

Điều này, trong mắt của các nhà phân tích là tin xấu đối với Việt Nam, mặc dù Aristo vẫn làm ra lợi nhuận và Donaco nói rằng ngành công nghiệp cờ bạc ở Việt Nam có thể có giá trị 300 triệu USD.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách Việt Nam vẫn đang xem xét tác động có thể gây ra bởi các sòng bạc đối với xã hội, nhiều tập đoàn đầu tư đã hết kiên nhẫn và rời Việt Nam để đến các nước khác trong khu vực mà họ không phải mất thời gian với thủ tục cấp giấy phép và thuế.

Trong năm 2013, MGM Resorts đến từ Mỹ đã quyết định từ bỏ một dự án ở Hồ Tràm thuộc thành phố Vũng Tàu vì những lý do tương tự.

Trong năm 2014, sòng bạc trả đã trả 336 tỷ tiền thuế cho ngân sách nhà nước, một số tiền khá khiêm tốn, nếu lưu ý rằng nó có hơn 200 bàn chơi ở sáu thành phố và tỉnh.

Tại nước láng giềng Campuchia, có 75 sòng bạc, hầu hết trong số đó nằm trong khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam.

Riêng sòng bài NagaWorld, được vận hành bởi Naga Corp đã có doanh thu 400 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2015, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2014.

Các nhà phân tích tin rằng không phải ngẫu nhiên mà 21% của 2,3 triệu du khách nước ngoài đến Campuchia vào cuối tháng 6 năm 2015 là từ Việt Nam.

Nếu đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp tăng casino đến khoảng 3 tỷ USD so với mức hiện nay, GDP của Việt Nam sẽ tăng 0.58% trong năm đầu tiên, theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Viện Phát triển khu vực bền vững (IRSD).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục