Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Nông dân Đà Lạt từ bỏ cà phê arabica do lợi nhuận thấp

Nông dân Đà Lạt từ bỏ cà phê arabica do lợi nhuận thấp

08/11/2015
Mức trung cấp

Dalat farmers abandon arabica coffee due to low profits

Starbucks has recognized Da Lat’s Arabica as one of the seven best coffee products in the world and sells it at its 21,000 shops around the world. However, the Arabica growing area in Da Lat has narrowed in recent years.

A kilo of roasted Da Lat Arabica is sold for nearly $50, or VND1.2 million, as a high-end product.

The world’s Number 1 coffee is sold in the Central Highlands of Vietnam. However, its growing area has shrunk dramatically.

According to the Da Lat City Statistics Office, there are about 3,400 coffee growing areas in the city, mostly Arabica beans, grown in three communes of Xuan Truong, Tram Hanh and Ta Nung. The Da Lat Arabica growing area and output have been decreasing steadily.

Truong Dien Ty, 64, in Xuan Truong Commune, who began growing coffee at aged 10, said he and many other households in the locality have given up growing Arabica. 

“We have shifted to grow Robusta, tea and pepper to earn bigger money,” he explained.

A local man told reporters that Arabica is ‘difficult to grow’ because of insects and unfavorable conditions.

“It is vulnerable when the temperature is too low, or farmers do not treat it well,” he explained. “Meanwhile, Robusta is easier to grow. It brings higher yield and better resistant to insects.”

One hectare of Arabica growing area can bring 1.5-2 tons of coffee, while the Robusta 8-10 tons. One ton of Robusta is sold for VND34-35 million. Arabica is more expensive, priced at VND40-42 million, which is not high enough to cover the high investment rate.

An expert, while warning that Da Lat Arabica may disappear in the future, said that farmers will continue growing this variety of coffee if the profit they can expect from Arabica is higher or at least equal to the profit from other crops.

Ha Phuoc Ta, secretary of the Xuan Truong Commune’s Communist Party Committee, said that local households have chopped down Arabica to cultivate other crops in recent years, when they incurred loss due to insects.

“The Arabica growing area in the commune has decreased by 300 hectares in the last five years to 1,000 hectares,” Ta said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nông dân Đà Lạt từ bỏ cà phê arabica do lợi nhuận thấp

Starbucks đã nhận ra rằng cà phê Arabica Đà Lạt là một trong bảy sản phẩm cà phê tốt nhất trên thế giới và bán nó trong 21.000 cửa hàng của mình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, diện tích trồng cà phê Arabica tại Đà Lạt đã bị thu hẹp trong những năm gần đây.

Một kg cá phê Arabica Đà Lạt rang được bán gần 50USD hay 1,2 triệu đồng, như là một sản phẩm cao cấp.

Cà phê số 1 thế giới của được trồng ở Tây Nguyên của Việt Nam. Tuy nhiên, khu vực đang phát triển của giống cây này đã bị thu hẹp đáng kể.

Theo Văn phòng Thống kê thành phố Đà Lạt, có khoảng 3.400 khu vực trồng cà phê trong thành phố, hầu hết cà phê Arabica, được trồng tại ba xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung. Diện tích trồng cà phê Arabica Đà Lạt và đầu ra đã bị giảm dần.

Ông Trương Điện Ty, 64 tuổi, ở xã Xuân Trường, người đã bắt đầu trồng cà phê từ lúc 10 tuổi cho biết ông và nhiều hộ gia đình khác ở địa phương đã từ bỏ phát triển cà phê Arabica.

"Chúng tôi đã chuyển sang trồng cà phê Robusta, chè và hạt tiêu để kiếm số tiền lớn hơn", ông giải thích.

Một người đàn ông địa phương nói với các phóng viên rằng Arabica 'khó trồng' vì côn trùng và các điều kiện không thuận lợi.

"Và dễ bị tổn thương khi nhiệt độ quá thấp, hoặc nông dân không chăm sóc tốt", ông giải thích. "Trong khi đó, Robusta phát triển dễ dàng hơn. Nó mang lại năng suất cao hơn và khả năng kháng côn trùng tốt hơn"

Một ha diện tích trồng cà phê Arabica có thể mang lại 1,5-2 tấn cà phê, trong khi Robusta là 8-10 tấn. Một tấn Robusta được bán với giá 34-35 triệu đồng. Arabica cao giá hơn với mức 40-42 triệu đồng,con số đó không đủ để bù đắp tỷ lệ đầu tư cao.

Một chuyên gia trong khi cảnh báo rằng Arabica Đà Lạt có thể biến mất trong tương lai, nói rằng nông dân sẽ tiếp tục phát triển loại cà phê này nếu lợi nhuận từ Arabica sẽ cao hơn hoặc ít nhất là bằng với lợi nhuận từ các cây trồng khác.

Hà Phước Ta, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường, cho biết rằng các hộ gia đình địa phương đã chặt bỏ cà phê Arabica để trồng các cây khác trong những năm gần đây, khi họ phải gánh chịu thiệt hại do côn trùng.

"Diện tích trồng cà phê Arabica trong xã đã giảm 300 ha trong năm năm qua còn 1.000 ha" ông Ta nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục