Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Phòng học ở các trường tiểu học đang quá tải học sinh

Phòng học ở các trường tiểu học đang quá tải học sinh

28/01/2016
Mức trung cấp

Primary school classrooms are overloaded with students

Despite great efforts by district authorities, primary schools in Hanoi remain overloaded. There are 60 students per class at most primary schools in Hanoi. 

Deputy headmaster of Duong Xa Primary School Nguyen Thi Kieu Thuy complained that it is very difficult to organize lessons in such conditions. 

Many schools in Hanoi have been asked to follow VNEN, the new school model for Vietnam, under which students sit in groups, while tables are re-arranged to fit the teaching in the groups. However, the high number of students in every class makes this impossible.

“You’ll find it difficult to take care of all students at the same time if there are too many students,” she explained.

“You cannot find out if some students are not concentrating on lessons, and therefore, students will not be able to catch up with the lessons,” she added. 

Pham Xuan Tien, deputy director of the Hanoi Education and Training Department, noted classes were more crowded because of the high population growth. 

“More and more multi-story buildings have arisen in the city,” he noted. “Meanwhile, under the national program on primary education universalization, schools must receive all children in the same districts. This has led to the overloading.”

Hundreds of new classrooms were put into use in the 2014-2015 academic year, but have not met the increasingly high demand.

Also according to Tien, in order to help ease pressure on parents and students, the city’s education department plans to apply online enrolment for nursery, primary and secondary schools from the 2016 academic year.

Instead of coming directly to schools, parents and students access schools’ official websites to make registrations online. Later, they bring original documents to schools for reference. 

The software that serves the online enrolment for nursery, primary and secondary schools is being created.

The Ministry of Education and Training has released a decision on prohibiting secondary schools from organizing entrance exams to select students. 

The new regulation has made it difficult for prestigious schools to select students, because the number of candidates is much higher than the number of students enrolled.

The Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted, Luong The Vinh, Marie Curie and Cau Giay, for example, plan to admit 200-300 students on average, but there are thousands of applications.

Source: VIETNAMNET

 

 

Phòng học ở các trường tiểu học đang quá tải học sinh

Bất chấp những nỗ lực rất lớn của chính quyền các Quận, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội vẫn đang bị quá tải. Có tới 60 học sinh mỗi lớp học ở hầu hết các trường tiểu học ở Hà Nội.

Phó hiệu trưởng trường tiểu học Dương Xá bà Nguyễn Thị Kiều Thủy phàn nàn rằng rất khó khăn để tổ chức bài học trong điều kiện như vậy.

Nhiều trường học ở Hà Nội đã được yêu cầu thực hiện theo mô hình VNEN, dạng mô hình trường học mới ở Việt Nam, theo đó học sinh sẽ ngồi theo từng nhóm, trong khi bảng được sắp xếp lại cho phù hợp với việc giảng dạy theo nhóm. Tuy nhiên, số lượng học sinh lớn trong mỗi lớp học khiến điều này là không thể.

"Bạn sẽ thấy khó khăn để chăm sóc cho tất cả các học sinh cùng một lúc nếu có quá nhiều học sinh" cô giải thích.

"Bạn không thể phát hiện ra nếu một số học sinh không tập trung vào bài học và do đó, học sinh sẽ không thể theo kịp với những bài học" bà nói thêm.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các lớp học trở nên đông đúc hơn vì sự tăng trưởng dân số cao.

"Ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên trong thành phố", ông lưu ý. "Trong khi đó, theo chương trình quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, các trường phải nhận tất cả những trẻ em trong Quận. Điều này đã dẫn đến sự quá tải. "

Hàng trăm phòng học mới được đưa vào sử dụng trong năm học 2014-2015, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao.

Cũng theo ông Tiến, để giúp làm dịu áp lực đối với cha mẹ và học sinh, bộ giáo dục của thành phố có kế hoạch áp dụng tuyển sinh trực tuyến cho các nhà trẻ, trường tiểu học và trường trung học từ năm học 2016.

Thay vì đến trực tiếp các trường học, phụ huynh và học sinh sẽ tiếp cận trang web chính thức của các trường để thực hiện việc đăng ký trực tuyến. Sau đó, họ mang chứng từ gốc đến trường để tham khảo.

Phần mềm phục vụ tuyển sinh trực tuyến cho nhà trẻ, trường tiểu học và trung học đang được tạo ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố một quyết định về việc cấm các trường trung học tổ chức kỳ thi tuyển sinh để chọn học sinh.

Quy định mới đã gây khó khăn cho các trường có uy tín trong việc chọn lựa sinh viên, bởi vì số lượng thí sinh cao hơn nhiều so với số lượng học sinh theo học.

Các trường Trung học chuyên Hà Nội-Amsterdam, Lương Thế Vinh, Marie Curie, Cầu Giấy là ví dụ, họ có kế hoạch tuyển 200-300 học sinh, nhưng lại có hàng ngàn đơn ứng tuyển.

 

Dịch bởi: cepquynh

 

 

 

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục