Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Phụ huynh và giáo viên ở vùng sâu vùng xa sử dụng lốp xe cũ để tạo ra sân chơi cho trẻ em

Phụ huynh và giáo viên ở vùng sâu vùng xa sử dụng lốp xe cũ để tạo ra sân chơi cho trẻ em

02/11/2015
Mức trung cấp

Vietnamese parents, teachers in remote area use old tires to create kids’ zone

Teachers and parents in a remote area in central Vietnam have created a playground for their students and children from recycled items.

The devoted teachers and parents of students from Le Van Tam Elementary School in the Central Highlands province of Dak Nong’s Nam Nung Commune have painted old tires to turn them into swings, as well as used bamboo to make seesaws.

Vo Huu Lanh, principal of the school, said it is great for local kids as the whole commune did not have a play zone for them.

According the principal, the playground was inspired by the work of the Asia-Pacific environmental education network Live and Learn, with support from the Vietnam office of Oxfam, an international confederation of 17 organizations working in approximately 94 countries worldwide to find solutions to poverty and what it considers injustice.

The principal said to create the zone, the school pooled opinions from parents and students on their favorite games, and considered their ideas when arranging the play zone in a way that children would love.

He said the makers had to put a lot of effort into creating the place, as they had to budget carefully due to the limited funds available to the remote school.

That is why they mainly re-used old tires, bamboo and discarded wood.

“To make the climbing area, people voluntarily donated their broken or old bicycle tires and then painted them to make them look attractive,” principal Lanh said. “Our school’s land platform is basaltic soil which easily gets dirty, so parents had to cover a layer of sand over it so that children would not get dirty playing there.”

Below are some photos depicting Le Van Tam Elementary School students excitedly playing on the playground teachers and parents made for them:

Source: Tuoitre News

 

 

Phụ huynh và giáo viên ở vùng sâu vùng xa sử dụng lốp xe cũ để tạo ra sân chơi cho trẻ em

Giáo viên và phụ huynh một khu vực hẻo lánh ở miền Trung Việt Nam đã tạo ra một sân chơi cho học sinh và trẻ em từ các đồ vật tái chế.

Nhiều giáo viên tận tâm và phụ huynh của học sinh của trường tiểu học Lê Văn Tám ở xã Nam Nung tỉnh Đắk Nông đã biến những chiếc lốp xe cũ thành xích đu, cũng như dùng tre để làm bập bênh.

Ông Võ Hữu Lanh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đó là một việc rất tốt cho trẻ em địa phương vì toàn xã không có một khu vui chơi nào dành cho chúng.

Theo hiệu trưởng, sân chơi được lấy cảm hứng từ tác phẩm giáo dục môi trường sống và học hỏi của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với sự hỗ trợ từ văn phòng của tổ chức Oxfam Việt Nam, một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc trên khoảng 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm ra giải pháp giảm nghèo và giảm những gì mà họ xem bất công.

Hiệu trưởng cho biết để tạo ra kh vui chơi, trường đã thu nhận ý kiến của phụ huynh và học sinh về các trò chơi yêu thích của họ và được coi là ý tưởng khi họ bắt đầu sắp xếp khu vui chơi theo cách mà trẻ em rất thích.

Ông cho biết các giáo viên và phụ huynh đã phải đặt rất nhiều nỗ lực vào việc tạo ra nơi này vì họ đã tính toán ngân sách một cách cẩn thận do kinh phí hạn chế có sẵn cho các trường học vùng xa.

Đó là lý do tại sao họ chủ yếu tái sử dụng lốp xe cũ, tre và gỗ bỏ đi.

"Để khu vực leo trèo, người dân tự nguyện hiến tặng lốp xe bị hỏng hoặc xe đạp cũ và sau đó sơn lại khiến chúng trông hấp dẫn hơn" hiệu trưởng nói. "Đất ở khu của chúng tôi là đất bazan nên rất dễ bị bẩn, vì vậy các bậc phụ huynh đã phải trải một lớp cát lên trên vì vậy trẻ em sẽ không bị bẩn khi chơi ở đó."

Dưới đây là một số hình ảnh miêu tả học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám hào hứng chơi trên sân chơi mà các giáo viên và cha mẹ làm cho họ:

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục