Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não bộ ra sao?

Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não bộ ra sao?

11/03/2015
Mức trung cấp

This Is Your Brain on Mindfulness Training

Studies have shown that mindfulness training can boost a range of mental and physical health problems, but how it works hasn't been clear.

Now, researchers have developed a model suggesting that mindfulness influences health via stress reduction pathways. The work, published in the journal Current Directions in Psychological Science, describes the biological pathways linking mindfulness training with reduced stress and stress-related disease outcomes.

"If mindfulness training is improving people's health, how does it get under the skin to affect all kinds of outcomes?" asks J. David Creswell, associate professor of psychology at Carnegie Mellon University. "We offer one of the first evidence-based biological accounts of mindfulness training, stress reduction, and health."

Creswell and graduate student Emily K. Lindsay highlight a body of work that depicts the biological mechanisms of mindfulness training's stress reduction effects.

When an individual experiences stress, activity in the prefrontal cortex (responsible for conscious thinking and planning) decreases, while activity in the amygdala, hypothalamus, and anterior cingulate cortex (regions that quickly activate the body's stress response) increases.

Studies have suggested that mindfulness reverses these patterns during stress; it increases prefrontal activity, which can regulate and turn down the biological stress response.

Excessive activation of the biological stress response increases the risk of diseases impacted by stress, such as depression and heart disease. By reducing individuals' experiences of stress, mindfulness may help regulate the physical stress response and ultimately reduce the risk and severity of stress-related diseases.

Creswell believes that by understanding how mindfulness training affects different disorders, researchers will be able to develop better interventions, know when certain treatments will work most effectively, and identify people likely to benefit from mindfulness training.

By Shilo Rea, Carnegie Mellon University

 

 

Rèn luyện chánh niệm ảnh hướng tích cực đến não bộ ra sao?

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tập luyện thiền quán (chánh niệm - mindfulness) có thể làm cải thiện những vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, tuy nhiên cách nó hoạt động hiện vẫn chưa được rõ.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình cho thấy những ảnh hưởng của thiền quán đến sức khỏe thông qua những cách giảm căng thẳng. Công trình này, được công bố trên tạp chí Những Hướng Dẫn Hiện Tại Trong Khoa Học Tâm Lý (Current Directions in Psychological Science), mô tả những cách thức sinh học liên kết việc tập luyện thiền quán với hiệu quả giảm căng thẳng và những bệnh liên quan đến căng thẳng.

"Nếu việc luyện tập thiền quán cải thiện sức khỏe con người ta, làm sao việc luyện tập này có thể đi sâu và ảnh hưởng đến tất cả các loại kết quả" J.David Creswell, phó giáo sư ngành tâm lý thuộc Đại học Mellon Carnegie đặt câu hỏi. "Chúng tôi đưa ra một trong những bằng chứng sinh học có cơ sở đầu tiên về việc luyện tập thiền quán, giảm căng thẳng, và sức khỏe."

Creswell và một học viên cao học tên Emili K.Lindsay nhấn mạnh vào phần chính của công trình nghiên cứu phác họa những cơ chế sinh học của những ảnh hưởng làm giảm căng thẳng từ việc luyện tập thiền quán.

Khi một người trải nghiệm căng thẳng, hoạt động trong vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortext – chịu trách nhiệm cho việc suy nghĩ tỉnh táo và lên kế hoạch) giảm, trong khi đó hoạt động trong phần vỏ não hạnh nhân (amygdala), vùng dưới đồi (hypothalamus), và vỏ não vành trước (anterior cingulated – là những khu vực nhanh chóng kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể) gia tăng.

Các nghiên cứu cho thấy rằng thiền quán đảo ngược những quy trình này trong thời gian bị căng thẳng. Nó làm tăng hoạt động ở vùng trước trán, vốn có thể kiểm soát và làm giảm phản ứng căng thẳng sinh học.

Kích hoạt thái quá những phản ứng căng thẳng sinh học làm tăng nguy cơ mắc bệnh do căng thẳng như trầm cảm và bệnh tim. Bằng cách làm giảm những trải nghiệm căng thẳng của một cá nhân, thiền quán có thể giúp kiểm soát phản ứng căng thẳng thể chất và cuối cùng làm giảm nguy cơ nói trên và mối nguy hiểm của những bệnh liên quan đến căng thẳng.

Creswell tin rằng bằng cách hiểu cách thức mà việc luyện tập thiền quán ảnh hưởng đến những rối loạn khác nhau, các nhà nghiên cứu sẽ có thể phát triển những giải pháp can thiệp tốt hơn, biết được khi nào và những giải pháp trị liệu nào sẽ có tác dụng hiệu quả nhất, và xác định được rằng người ta có thể có được lợi ích từ việc luyện tập thiền quán.

Dịch bởi: MaiMai

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục