Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sẽ có hàng ngàn học sinh không tham dự kỳ thi vào các trường công lập

Sẽ có hàng ngàn học sinh không tham dự kỳ thi vào các trường công lập

10/06/2015
Mức trung cấp

Thousands of students expected to fail exams to attend state schools

The high school entrance exam is expected to be very tough this year due to the sharp increase in the number of examinees. There will also be fewer available seats at state-owned schools, making admissions even more competitive.

There are no official statistics about the number of students registering to sit the entrance exams for schools for the gifted.

Meanwhile, though many schools in Hanoi have been allowed to enroll 10-20 percent of students more, the number of seats at all local schools can satisfy 68 percent of the demand. This means that the schools can accommodate 50,000 students only, while the remaining 30,000 students would be refused by state-owned schools and they would have to go to non-state schools.

Students have the right to apply to two state-owned schools. If they fail the entrance exam to the first school, they will be able to register to study at the other one, provided that they get at least a 1.5 score higher than the minimum scores required by the other school. The students who pass the exam to the schools of their first choice will not be allowed to enter the schools of their second choice.

In HCM City, the state-owned high school entrance exam will take place on June 11-12, or 10 days earlier than initially scheduled.

According to Hoang Le An, headmaster of the Nguyen Du Secondary School, 80 percent of students finishing 9th grade still go to school to attend exam preparation courses. In previous years, students had 1.5 months to prepare for the exam, while they now have one month only.

A secondary school graduate complained that students have less time to prepare for exam this year than in previous years. Therefore, she fears the exam results would be unsatisfactory.

Nguyen Minh Nhon, head of the Binh Thanh District Education sub-department, said in fact, secondary schools began preparing students for the entrance exam in early May. 

He said that students have at least one month and one week to review for the exam, just one week less than previous years; therefore, the exam rescheduling will not affect students.

It is expected that 85,000 students in HCM City will attend the state-owned school entrance exam, while there are only 65,000 seats offered.

According to the HCM City Education and Training Department Deputy Director Nguyen Thien Dat, the exam questions will mostly require knowledge students received when they were in the 9th grade. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Sẽ có hàng ngàn học sinh không tham dự kỳ thi vào các trường công lập

Các kỳ thi tuyển sinh đầu vào dự kiến sẽ là rất khó khăn trong năm nay do sự gia tăng mạnh về số lượng các thí sinh. Cũng sẽ có ít chỉ tiêu tại các trường công lập, làm cho việc thi tuyển thậm chí cạnh tranh hơn.

Không có số liệu thống kê chính thức về số lượng học sinh đăng ký dự thi vào các trường năng khiếu.

Trong khi đó, mặc dù nhiều trường học ở Hà Nội đã được phép lấy chỉ tiêu nhiều hơn 10-20%, số lượng chỉ tiêu tại tất cả các trường học địa phương chỉ có thể đáp ứng 68%. Điều này có nghĩa rằng các trường chỉ có thể có 50.000 học sinh, trong khi 30.000 học sinh còn lại sẽ bị từ chối bởi các trường học công lập và họ sẽ phải đi đến các trường ngoài công lập.

Học sinh có quyền nộp hồ sơ vào hai trường công lập. Nếu họ không thi đậu vào trường đầu tiên, họ sẽ có thể đăng ký học tại trường còn lại, với điều kiện là họ không bị điểm liệt (dưới 1,5 điểm) theo yêu cầu của các trường. Những học sinh vượt qua kỳ thi vào trường nguyện vọng 1 sẽ không được phép vào học trường ở nguyện vọng 2.

Tại TP HCM, kỳ thi tuyển sinh vào các trường cấp 3 công lập sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tháng 6, hoặc 10 ngày sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Theo ông Hoàng Lê An, hiệu trưởng của trường THCS Nguyễn Du, 80% học sinh đã hoành thành chương trình học lớp 9 vẫn đi học để tham dự các khóa học luyện thi. Trong những năm trước, học sinh đã có 1,5 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi, trong khi hiện nay họ chỉ có một tháng.

Một học sinh đã tốt nghiệp trường THCS phàn nàn rằng học sinh có quá ít thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay so với năm trước đó. Vì vậy, cô ấy sợ kết quả thi sẽ không đạt yêu cầu.

Nguyễn Minh Nhơn, người đứng đầu của phòng Giáo dục huyện Bình Thạnh cho biết, trên thực tế, các trường THCS đã bắt đầu chuẩn bị học sinh cho các kỳ thi tuyển sinh vào đầu tháng.

Ông nói rằng học sinh có ít nhất một tháng và một tuần để ôn bài cho kỳ thi, chỉ ít hơn một tuần so với năm trước; Do đó, thời gian thi sẽ không ảnh hưởng đến học sinh.

Dự kiến, 85.000 học sinh tại TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh trường công lập, trong khi chỉ có 65.000 chỉ tiêu được đưa ra.

Theo sở giáo dục và Đào tạo thành phố HCM , Phó Giám đốc Nguyễn Thiện Đạt, các câu hỏi thi sẽ chủ yếu xoay quanh kiến thức của học sinh học được ở lớp 9.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục