Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Sông Đồng Nai bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sông Đồng Nai bị ô nhiễm nghiêm trọng

16/11/2015
Mức trung cấp

Dong Nai River terribly polluted

The entire basin of Dong Nai river system has to receive waste water discharged from over 4,500 sources, including factories, mining enterprises, craft villages, and residential areas.

"Terrible" is the word Colonel Linh used to describe the waste dumped into the Dong Nai River at the 9th session of the Committee for Environmental Protection of Dong Nai River Basin, held on November 6, with the participation of representatives of Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Phuoc, Lam Dong, Long An, Binh Thuan, and Ninh Thuan.

At the meeting, Dinh Quoc Thai, Chairman of Dong Nai People's Committee, was tasked to hold the rotating chairmanship of the Committee in the 3rd term (2015-2017).Thai said that Dong Nai will join other provinces to overcome the limitations of the environment in the Dong Nai River.

The Environmental Police Agency told the meeting that many businesses did not build waste treatment systems or did not operate the waste treatment systems and discharged untreated waste water into the river. Some enterprises built secret pipes to discharge untreated wastewater into canals and then to the river.

Worse, urban areas discharged over 990,000 m3 of waste water/day into the Dong Nai - Saigon river system, while almost all urban areas did not have wastewater treatment systems.

Since 2013, the environmental protection police bureaus in 11 provinces along the Dong Nai river system have discovered more than 2,100 violations and imposed fines worth more than VND100 billion (nearly $5 million) on violators. Of these, 15 cases were brought to court.

The Environment Police Agency also reported that many district-level hospitals in the provinces along the river directly discharge waste water into the river basin.

The Committee has also issued a warning about the illegal encroachment and sand mining activities while the Environmental Police Department said that the Ministry of Transport granted license for dredging the river’s passages but some companies took advantage of this to mine sand.

An official from the Ministry of Transport explained that the Ministry assigned the Vietnam Maritime Administration to sign contracts on dredging rivers with investors. So far the Ministry has licenced 53 projects of this kind, including four in Dong Nai River.

The projects in Dong Nai River have a two-year duration but they were canceled after one year after encountering protest of local authorities.

The Ministry of Transport’s official said that dredging of canals and rivers is a must but this task will be researched carefully to avoid harm to the environment.

Chairman of Dong Nai Dinh Quoc Thai said that the local governments had to partly take responsibility for illegal sand mining, not only the Ministry of Transport.

Tran Van Nam, Chairman of Binh Duong Province, insisted that dredging in the Dong Nai River must be banned because it can change the flow.

The Committee for Environmental Protection of Dong Nai Basin said that the construction of new urban areas, economic zones and industrial parks along the Dong Nai River had also caused adverse impact on the river, including the encroachment on the river of a residential area project in Bien Hoa City, Dong Nai Province, and the filling of Binh An Lake and Ba Thang Canal in Di An Town, Binh Duong province.

The Committee also pointed out that in the process of developing projects, the local authorities had not fully assessed the impact on the environment. 

Minister of Natural Resources - Environment Nguyen Minh Quang noted that the Dong Nai river system is a significant source of water of 15 million people in the provinces along the river basin.

“This is the most dynamic economic development region today, but we do not trade the environment for investment attraction," Quang emphasized.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Sông Đồng Nai bị ô nhiễm nghiêm trọng

Toàn bộ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đã phải tiếp nhận nước thải từ hơn 4.500 nguồn, trong đó có các nhà máy, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, các làng nghề và khu dân cư.

"Trầm trọng" là từ mà Đại Tá Linh dùng để mô tả các chất thải đổ vào sông Đồng Nai tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, tổ chức vào ngày 06 tháng 11, với sự tham gia của đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm Đồng, Long An, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, được giao nhiệm vụ giữ chức chủ tịch luân phiên của Ủy ban trong nhiệm kỳ thứ 3 ( 2015-2017) nói rằng Đồng Nai sẽ cùng các tỉnh khác khắc phục những hạn chế của môi trường trên sông Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát môi trường nói tại hội nghị rằng nhiều doanh nghiệp đã không xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoặc không vận hành hệ thống xử lý chất thải và xả nước thải chưa xử lý vào sông. Một số doanh nghiệp xây dựng đường ống bí mật để xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh rạch và sau đó đến sông.

Tệ hơn nữa, các khu đô thị xả hơn 990.000 m3 nước thải /ngày vào hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, trong khi hầu hết các khu vực đô thị không có hệ thống xử lý nước thải.

Kể từ năm 2013, Phòng cảnh sát bảo vệ môi trường tại 11 tỉnh dọc theo hệ thống sông Đồng Nai đã phát hiện hơn 2.100 vi phạm và áp đặt tiền phạt trị giá hơn 100 tỷ đồng. Trong số này, có 15 trường hợp đã bị đưa lên tòa án.

Cơ quan Cảnh sát Môi trường cũng báo cáo rằng nhiều bệnh viện tuyến huyện ở các tỉnh dọc theo sông trực tiếp xả nước thải vào lưu vực sông.

Uỷ ban cũng đã ban hành một cảnh báo về các hoạt động lấn chiếm và khai thác cát trái phép trong khi Sở Cảnh sát môi trường cho biết Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép nạo vét một số đoạn của con sông nhưng một số công ty đã tận dụng điều này để khai thác cát.

Một quan chức của Bộ Giao thông vận tải giải thích rằng Bộ giao Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng với chủ đầu tư nạo vét sông. Vì vậy, đến nay Bộ đã cấp phép cho 53 dự án thuộc loại này, trong đó có bốn trên sông Đồng Nai.

Các dự án sông Đồng Nai có kéo dài hai năm, nhưng đã bị hủy bỏ sau một năm khi gặp phải sự phản đối của chính quyền địa phương.

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết rằng nạo vét kênh mương và sông là việc phải làm, nhưng công việc này sẽ được nghiên cứu một cách cẩn thận để tránh gây tổn hại đến môi trường.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai ông Đinh Quốc Thái cho biết, chính quyền địa phương phải phần nào chịu trách nhiệm đối với việc khai thác cát trái phép chứ không chỉ Bộ Giao thông vận tải.

Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng nhấn mạnh rằng nạo vét trên sông Đồng Nai phải bị cấm vì nó có thể thay đổi dòng chảy của con sông.

Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai cho biết, việc xây dựng các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu công nghiệp dọc theo sông Đồng Nai cũng đã gây ra tác động bất lợi trên sông, bao gồm cả việc lấn chiếm dòng sông của một dự án khu dân cư tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và làm đầy các hồ Bình An và kênh Ba Tháng tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ủy ban cũng chỉ ra rằng trong quá trình phát triển dự án, chính quyền địa phương đã không hoàn toàn đánh giá các tác động đối với môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường ông Nguyễn Minh Quang cho rằng hệ thống sông Đồng Nai là một nguồn nước quan trọng của 15 triệu người ở các tỉnh dọc theo lưu vực sông.

"Đây là khu vực phát triển kinh tế năng động nhất hiện nay, nhưng chúng tôi không thương mại hóa môi trường để thu hút đầu tư" ông Quang nhấn mạnh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục