Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Sự phát triển giao thông vận tải của Việt Nam đang ở trong một mớ hỗn độn

Sự phát triển giao thông vận tải của Việt Nam đang ở trong một mớ hỗn độn

16/09/2015
Mức trung cấp

Vietnam's transport development in a mess

The cost of transportation in Vietnam has become expensive while the number of accidents is high because the country has overemphasized road development. In the past 40 years, Vietnam did not have even 1m of railway for commercial purposes.

Those observations were made by experts at a seminar on funding for transport infrastructure, held by the Vietnam Economics Institute on Monday.

Experts said that Vietnam has made many mistakes in developing the transport system, increasing transport costs and the number of accidents in Vietnam.

Former Deputy Minister of Transport, La Ngoc Khue, said it was time to review Vietnam’s overall traffic planning.

Khue said Vietnam has over-emphasized road transportation, resulting in traffic congestion and  accidents. Railway transport has used less land and less fuel but in the last four decades, Vietnam did not build even one meter of railway for commercial use.

For water transport, many projects have been delayed for years, causing overloading on roads, Khue added.

"The transport infrastructure in Vietnam is poorly planned and unsynchronised," Khue said. "Roads prevail over waterways and railways, which goes against global trends."

With the transport system emphasizing roads, the cost for transport services in Vietnam amounts to $12 billion/year. "We are very sad to be defeated by Thailand in football, then in rice production, pig raising, and now transport costs," Khue said.

Dr. Le Dang Doanh, former director of the Central Institute for Economic Management, also worried that the cost of transport of Vietnam was too high.

“In other countries, they have buses, trams, subways around the airports but we have only taxis so the transport cost is high. If transport cost is high, Vietnamese enterprises cannot compete," he said.

The demand for investment in transport infrastructure between 2016 and 2020 had grown to VND1 quadrillion (US$45 billion), said Nguyen Danh Huy, director of the Public-Private Partnership Department at the Ministry of Transport.

The State budget is limited. It can provide about 28 percent. However, the Ministry of Planning and Investment's plan on public investment for 2016-2020 only puts the p at about 7 percent of the demand or VND66 trillion ($2.93 billion). So attracting private investment at home and abroad would play an important role in transport infrastructure development, Huy said.

According to Huynh The Du, a lecturer in the Fulbright Economics Teaching Programme, investment in Vietnamese transport is double the average of many other countries over the past two decades. A lot of investments have been made in transport infrastructure but they haven't been used efficiently. It's expensive to build highways in Vietnam compared with other countries, and many highways are not used effectively.

Du said that Vietnam is building a subway system in Ho Chi Minh City, but it does not know exactly when the project will be finished, and the connections between metro routes because the technologies, provided by different donors, for routes, are different.

Citing examples of building subways by ODA capital and in the form of PPP (public private partnership) in Thailand and Indonesia, which have failed, Du said that the successful subway projects are those funded by the state budget.

He quoted several people as saying that building subways by ODA will push up the price.

Tran Dinh Thien, director of the Vietnam Institute of Economics, said there were shortcomings in transport infrastructure planning, so investment in the transport sector wouldn't produce the desired effects.

In order to boost investment efficiency and encourage private sector participation, Thien said that Vietnam needed a detailed plan for developing infrastructure. He also emphasised the importance of the development of railway infrastructure in the next decade.

"Railway infrastructure development will not only help reduce the overloading of road infrastructure, but also help enterprises cut costs for transport and storage," he said.

To make projects attractive to investors, Ho Minh Hoang, general director of Deo Ca Investment Joint-Stock Company, suggested the government create an institution that would detect the risks investors could face. "Identifying risks and delivering solutions will make built-operate-transfer and built-transfer projects more attractive," he said.

Nguyen Tuan Huynh, director general of Civil Engineering Construction Corporation No 4, said the transport ministry should divide projects into phases so the payback periods could not surpass 15 years, because transport infrastructure investment required very large-scale and long-term payback periods. To offset the risks, investors expected revenue guarantees from State management agencies, he said.

The Ministry of Transport estimated that Vietnam needs about $10 billion a year for road infrastructure. Tran Bac Ha, Chairman of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), said it was necessary to develop a mechanism for the domestic and foreign financial investment fund, and State Capital and Investment Corporation to invest in infrastructure projects. He also spoke about the need to diversify sources for long-term transport infrastructure investment.

Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong said the transport ministry would issue a reasonable solution to mobilise capital from the private sector to develop transport infrastructure in the coming time.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sự phát triển giao thông vận tải của Việt Nam đang ở trong một mớ hỗn độn

Chi phí cho giao thông vận tải tại Việt Nam đã trở nên đắt đỏ hơn trong khi số vụ tai nạn là tăng cao bởi vì Nhà nước đã nhấn mạnh quá mức việc phát triển đường bộ. Trong 40 năm qua, Việt Nam đã không có ngay cả 1m đường sắt cho mục đích thương mại.

Những quan sát này được thực hiện bởi các chuyên gia tại hội thảo về việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, được tổ chức bởi Viện Kinh tế Việt Nam hôm thứ Hai.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã có nhiều sai lầm trong việc phát triển hệ thống giao thông, làm tăng chi phí vận tải và số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông La Ngọc Khuê cho biết đã đến lúc phải xem xét lại quy hoạch giao thông tổng thể của Việt Nam.

Ông Khuê cho biết Việt Nam đã quá nhấn mạnh đến vận tải đường bộ, dẫn đến tắc nghẽn giao thông và tai nạn. Giao thông vận tải đường sắt chiếm ít diện tích đất, ít nhiên liệu nhưng đã tồn tại trong bốn thập kỷ qua, Việt Nam đã không xây dựng thậm chí một mét đường sắt cho sử dụng thương mại.

Đối với giao thông đường thủy, nhiều dự án đã bị trì hoãn trong nhiều năm, gây quá tải trên các tuyến đường, ông Khuê nói thêm.

"Cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam vẫn chưa được lên kế hoạch và không đều đặn" ông Khuê nói. "Giao thông đường bộ chiếm ưu thế hơn đường thủy và đường sắt, vấn đề đi ngược lại với xu hướng toàn cầu."

Với việc đặt nặng hệ thống giao thông đường bộ, chi phí cho các dịch vụ vận tải ở Việt Nam lên tới 12 tỷ USD/ năm. "Chúng ta rất buồn khi thua Thái Lan trong bóng đá, sau đó là sản xuất lúa gạo, chăn nuôi lợn và bây giờ chi phí vận chuyển" ông Khuê nói.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu giám đốc của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, cũng lo lắng rằng chi phí vận tải của Việt Nam là quá cao.

"Ở các nước khác, họ có xe buýt, xe điện, tàu điện ngầm xung quanh các sân bay nhưng chúng ta chỉ có taxi vì vậy chi phí vận chuyển là rất cao. Nếu chi phí vận chuyển cao, doanh nghiệp Việt Nam không thể cạnh tranh" ông nói.

Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải giữa năm 2016 và năm 2020 đã tăng lên đến 1 nghìn triệu triệu đồng, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Quan hệ đối tác công-tư tại Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Ngân sách Nhà nước có hạn. Chỉ có thể cung cấp khoảng 28%. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch cho việc đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 với con số vào khoảng 7% nhu cầu hay 66 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, việc thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, ông Huy nói.

Theo ông Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, đầu tư vào vận tải Việt Nam gấp đôi mức trung bình của nhiều quốc gia khác trong hai thập kỷ qua. Rất nhiều khoản đầu tư đã được dành cho cơ sở hạ tầng giao thông, nhưng lại không được sử dụng hiệu quả. Mất rất nhiều tiền để xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam so với các nước khác và nhiều đường cao tốc lại không được sử dụng một cách hiệu quả.

Ông Du cho rằng, Việt Nam đang xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại không biết chính xác khi nào dự án sẽ được hoàn thành và các tuyến tàu điện ngầm được cung cấp bởi các nhà tài trợ khác nhau với các công nghệ khác nhau, cho các tuyến đường khác nhau.

Trích dẫn ví dụ về việc xây dựng tàu điện ngầm bằng vốn ODA và các hình thức PPP (hợp tác công tư) đã thất bại ở Thái Lan và Indonesia, ông Du nói rằng dự án tàu điện ngầm thành công đều là những công trình được tài trợ bởi ngân sách nhà nước.

Ông trích dẫn một số lời nói, xây dựng tàu điện ngầm bằng ODA sẽ đẩy giá lên cao.

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết có những bất cập trong quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông, vì vậy đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ không tạo ra các hiệu ứng mong muốn.

Để tăng hiệu quả đầu tư và khuyến khích sự tham gia của tư nhân, ông Thiên cho rằng Việt Nam cần một kế hoạch chi tiết cho việc phát triển cơ sở hạ tầng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển của cơ sở hạ tầng đường sắt trong thập kỷ tới.

"Phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt sẽ không chỉ giúp giảm bớt sự quá tải của cơ sở hạ tầng đường bộ, mà còn giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ" ông nói.

Để tạo ra các dự án hấp dẫn để đầu tư, ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, đề nghị Chính phủ tạo ra một tổ chức chuyên phát hiện các rủi ro mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt. "Xác định các rủi ro và cung cấp các giải pháp sẽ thực hiện dự án xây dựng - vận hành - chuyển giao và xây dựng - chuyển giao trở nên hấp dẫn hơn" ông nói.

Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng số 4, cho biết Bộ Giao thông vận tải nên phân chia dự án thành các giai đoạn có thời gian hoàn vốn không vượt qua 15 năm, bởi vì đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải yêu cầu quy mô rất lớn và thời gian thu hồi vốn dài hạn. Để bù đắp những rủi ro, các nhà đầu tư dự kiến sẽ đảm bảo doanh thu từ các cơ quan quản lý nhà nước, ông nói.

Bộ Giao thông vận tải ước tính rằng Việt Nam cần khoảng 10 tỷ USD mỗi năm cho cơ sở hạ tầng đường bộ. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết rất cần thiết để phát triển một cơ chế cho các quỹ đầu tư tài chính trong nước và nước ngoài, vốn nhà nước và Tổng công ty Đầu tư để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. Ông cũng nói về sự cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông vận tải dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ Giao thông sẽ phát hành một giải pháp hợp lý để huy động vốn từ khu vực tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong thời gian tới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục