Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Sức mạnh của công nghệ trong ngành vận tải hành khách

Sức mạnh của công nghệ trong ngành vận tải hành khách

04/12/2015
Mức trung cấp

The power of technology

When technologies change, policies must change, as in the case of GrabTaxi, many Vietnamese policy makers have said. 

The government of Vietnam recently gave the ‘go-ahead’ to the GrabTaxi project on ‘utilizing technologies in management and connection in passenger transport GrabCar’.

GrabTaxi is the only firm which can apply the model on a trial basis in five cities and provinces – Hanoi, HCM City, Da Nang, Khanh Hoa and Quang Ninh.

Vu The Binh, CEO of Netnam JSC, noted that in Vietnam, the information technology (IT) application in Vietnam remains modest which compared with other regional countries such as Singapore, Thailand and Malaysia.

“The existence of GrabCar will increase development of the management work to help it catch up with the society development,” he commented.

There will be more and more IT apps in the future, and the management agencies’ job is speeding up the birth of apps to bring higher convenience to people.

Truong Anh Tuan from iWay believes that the model can be applied in many different fields, from hotels and restaurants to rescue services which can bring immediate and long term benefits.

Tuan believes that the models like GrabTaxi would be dominant in the future. GrabTaxi does not need any switchboard or office and telephone network which costs a lot of money. It only needs a server system, software and network which can operate in a stable mode, which allows both taxi drivers and passengers to save their money and time.

Meanwhile, the service quality would improve gradually, because passengers can make comments about service quality. 

“All of this will be impossible without technology,” Tuan said.

Though GrabTaxi’s model has raised controversy and faced strong opposition from traditional taxi firms, it is still becoming more popular in Vietnam. What traditional taxi firms need to do is to cut production costs and offer lower service fees rather than try to protest the new service developed on the basis of high technology.

Bui Danh Lien, chair of the Hanoi Transport Association, also said that he and his family members often use GrabTaxi because of the low service fee. He noted that anything that can bring benefits to users should be advocated by people and recognized by policy makers.

Deputy chair of the National Assembly’s Economics Committee Nguyen Duc Kien also commented that when technology develops, policies have to change accordingly to adapt to the new circumstances.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sức mạnh của công nghệ

Khi công nghệ thay đổi, chính sách cũng phải thay đổi, như trong trường hợp của GrabTaxi, Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cho biết.

Chính phủ Việt Nam mới đây đã đưa ra 'sự cho phép' dự án GrabTaxi 'sử dụng công nghệ trong quản lý và liên lạc để vận tải hành khách'.

GrabTaxi là công ty duy nhất có thể áp dụng mô hình đã nêu trên cơ sở thử nghiệm trong khu vực của năm thành phố và các tỉnh là Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh.

Ông Vũ Thế Bình, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Netnam lưu ý rằng ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam còn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia.

"Sự tồn tại của GrabCar sẽ giúp gia tăng sự phát triển của các công tác quản lý nhằm giúp doanh nghiệp bắt kịp với sự phát triển xã hội" ông nhận xét.

Sẽ có nhiều hơn và nhiều hơn nữa các ứng dụng CNTT trong tương lai và công việc của các cơ quan quản lý là đẩy nhanh sự ra đời của các ứng dụng công nghệ để mang lại sự tiện lợi cao hơn cho người dân.

Ông Trương Anh Tuấn đến từ iWay tin rằng mô hình của Grabtaxi có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khách sạn - nhà hàng đến các dịch vụ khác có thể mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài.

Ông Tuấn tin rằng các mô hình như GrabTaxi sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. GrabTaxi không cần bất kỳ tổng đài hay văn phòng và hệ thống điện thoại mà tiêu tốn rất nhiều tiền. Nó chỉ cần một hệ thống máy chủ, phần mềm và mạng lưới có thể hoạt động trong một chế độ ổn định, cho phép cả tài xế taxi và hành khách tiết kiệm tiền và thời gian của họ.

Trong khi đó, chất lượng dịch vụ sẽ được cải thiện dần dần, vì các hành khách có thể đưa ra nhận xét về chất lượng của dịch vụ.

"Tất cả những điều này sẽ là không thể nếu không có công nghệ" ông Tuấn cho biết.

Mặc dù mô hình GrabTaxi đã gây ra một cuộc tranh cãi và phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các công ty taxi truyền thống, nó vẫn có thể trở nên được ưa chuộng tại Việt Nam. Tất cả những gì mà các hãng taxi truyền thống cần phải làm là cắt giảm chi phí sản xuất và cung cấp các dịch vụ với chi phí thấp, hơn là cố gắng phản đối các loại hình dịch vụ mới phát triển trên cơ sở công nghệ cao.

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng nói rằng ông và các thành viên gia đình ông thường sử dụng GrabTaxi vì phí dịch vụ thấp. Ông lưu ý rằng bất cứ điều gì có thể mang lại lợi ích cho người sử dụng nên được ủng hộ và được công nhận bởi các nhà hoạch định chính sách.

Phó chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ông Nguyễn Đức Kiên cũng nhận xét rằng khi công nghệ phát triển, chính sách cũng phải thay đổi cho phù hợp để thích ứng với hoàn cảnh mới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục