Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. TPP không phải là tin tốt cho mọi ngành công nghiệp của Việt Nam

TPP không phải là tin tốt cho mọi ngành công nghiệp của Việt Nam

14/10/2015
Mức trung cấp

Trans-Pacific Partnership accord not good news for all Vietnamese industries

The conclusion of the five-year negotiations on the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement may be hailed as a huge success by the 12 participating countries, but some industries in Vietnam believe that the ambitious trade deal will not only bring opportunities to them.

Not all the gains from the pact, which would liberalize trade in 40 percent of the global economy for a region stretching from Vietnam to Canada, will be spread evenly among Vietnamese industries, according to insiders.

While Vietnam’s apparel and footwear sectors are poised to benefit from the elimination of tariffs in the U.S. and other major export markets, such industries as agriculture and livestock may have more challenges than chances.

“It can be said that livestock will face the most difficulties once the TPP takes effect,” Minister of Industry and Trade Vu Huy Hoang told the Vietnam News Agency on the heels of the announcement of the TPP deal in Atlanta on Monday.

Vietnam’s livestock sector, clouded by heavy reliance on imported feed, poor safety and hygiene and obsolete technology, is less competitive compared to other regional countries.

“Livestock businesses received the TPP conclusions with concerns and worries,” Tran Dung Khanh, general secretary of the Vietnam Poultry Association, told The Saigon Times Online.

The Vietnamese sugar cane sector is also likely to become less competitive against other TPP competitors as it incurs much higher production costs, according to analysts with the BIDV Securities.

“It costs US$55-60 to produce a metric ton of sugar canes in Vietnam, but only $20 in Australia,” the stock company said in a report obtained by Tuoi Tre News.

Vietnam’s pharmaceutical companies will also face tougher competition from foreign rivals, with import taxes on pharmaceuticals, currently averaging 2.5 percent, set for elimination, BIDV Securities analysts said in the report.

The patent protection of pharmaceutical products will also be increased as per the TPP accord, and Vietnamese companies’ access to new products and ability to produce new drugs will thus be restricted.

Sectors that embrace TPP

The garment, footwear, seafood, and wood industries are among those that welcome the TPP, according to the BIDV Securities report.

The management boards of industrial parks, logistics firms, and car distribution businesses across the country will also benefit from the trade deal, with foreign investment expected to soar and import-export activities to become busier thanks to the liberalized market.

“The TPP will enable us to penetrate deeper and more directly into the U.S. market, instead of working with a network of many intermediaries,” Nguyen Ngoc Lan, deputy general director of Nhabe Garment Corp (NBC), told Tuoi Tre (Youth) newspaper on Wednesday.

NBC’s exports are targeted at $640 million in 2015, with the U.S. market accounting for 40 percent, or $256 million.

“We will save a great deal of cost being able to work directly with customers in the U.S.,” he said.

The U.S. is also the most important market of Gia Dinh Co., a Ho Chi Minh City-based shoemaker, as it makes up 55 percent of the company’s export turnover, which is expected to top $40 million this year.

“Last year many customers began shifting orders from China to us in anticipation of the TPP,” director Nguyen Chi Trung said.

Now that the TPP has become a reality, Gia Dinh Co. is confident that more importers will switch to Vietnam from China for footwear products.

Vietnamese car distribution businesses are also expected to grab the opportunity of the TPP as imports from Japan and the U.S., which currently constitute as much as 13 percent of the total turnover, will soar after the trade pact becomes effective.

Imports from the U.S. grew 140 percent last year from a year earlier, whereas the growth from the Japanese market was 90 percent, according to the BIDV Securities report.

The agreement must still be ratified by lawmakers in the TPP nations, which include Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the U.S. and Vietnam, before it can take effect.

The participating countries will soon begin taking relevant legal steps to have the pact passed by their legislative bodies, a process Minister Hoang said normally takes at least 18 months.

Vietnam will thus have time for preparation to deal with the challenges that may come, with the lead Vietnamese negotiator of the trade deal believing the country can make it thanks to two decades of experience in integrating with the world’s economy.

“Vietnam has 20 years of experience, and a similar amount of time for preparation, so I believe we are strong enough to play this game,” Deputy Minister of Industry and Trade Tran Quoc Khanh told reporters after his arrival in Hanoi from Atlanta on Tuesday.

Source: Tuoitre News

 

 

TPP không phải là tin tốt cho mọi ngành công nghiệp của Việt Nam

Kết luận của các cuộc đàm phán năm năm về Thỏa thuận Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ) có thể được coi là một thành công lớn của 12 quốc gia tham gia, nhưng một số ngành công nghiệp ở Việt Nam tin rằng thỏa thuận thương mại đầy tham vọng sẽ không chỉ mang lại cơ hội cho họ.

Không phải tất cả những lợi ích từ hiệp ước, trong đó sẽ tự do hóa thương mại 40% của các nền kinh tế toàn cầu đối với một khu vực trải dài từ Việt Nam đến Canada, sẽ được trải đều cho các ngành công nghiệp Việt Nam, theo người trong cuộc.

Trong khi ngành may mặc và giày dép của Việt Nam đang sẵn sàng để được hưởng lợi từ việc loại bỏ thuế quan tại Mỹ và các thị trường xuất khẩu lớn khác, các ngành như nông nghiệp và chăn nuôi có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn là cơ hội.

"Có thể nói rằng ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất khi TPP có hiệu lực" Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng đã nói với Thông tấn xã Việt Nam các thông báo về thỏa thuận TPP ở Atlanta hôm thứ Hai.

Ngành chăn nuôi Việt Nam, bị đè nặng bởi sự phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu lương thực, an toàn vệ sinh kém và công nghệ lạc hậu, kém cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực.

"Các doanh nghiệp chăn nuôi nhận được kết luận về TPP cùng với sự lo lắng" ông Trần Dũng Khánh, Tổng thư ký Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, nói với The Saigon Times Online.

Ngành mía đường Việt cũng có khả năng khó cạnh tranh hơn so với đối thủ cạnh tranh khác như TPP vì phải gánh chịu chi phí sản xuất cao hơn nhiều, theo các nhà phân tích với các CTCK BIDV.

"Mất 55-60 USD để sản xuất một tấn mía ở Việt Nam, nhưng chỉ có 20 USD tại Úc" các công ty chứng khoán cho biết trong một báo của Tuoi Tre News.

Các công ty dược phẩm của Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khó khăn hơn từ đối thủ nước ngoài, với các loại thuế nhập khẩu đối với dược phẩm với mức thuế trung bình hiện nay là 2.5%, được thiết lập để loại bỏ, các nhà phân tích chứng khoán BIDV cho biết trong báo cáo.

Việc bảo hộ sáng chế dược phẩm cũng sẽ được tăng lên sau hiệp định TPP, và các công ty Việt Nam với các sản phẩm mới và khả năng sản xuất các loại thuốc mới do đó sẽ bị hạn chế.

Nhóm ngành nắm được cơ hội từ TPP

Các ngành hàng may mặc, giày dép, thủy sản, và ngành công nghiệp gỗ là một trong những người chào đón TPP, theo báo cáo của Chứng khoán BIDV.

Ban quản lý các khu công nghiệp, các công ty hậu cần và các doanh nghiệp phân phối xe hơi trên khắp đất nước cũng sẽ được hưởng lợi từ hiệp định thương mại, đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ tăng cao và hoạt động xuất nhập khẩu sẽ trở nên bận rộn hơn với thị trường tự do.

"TPP sẽ cho phép chúng tôi để thâm nhập sâu hơn và trực tiếp hơn vào thị trường Mỹ, thay vì làm việc với một mạng lưới rất nhiều trung gian" ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó tổng giám đốc của Nhabe Garment Corp (NBC), nói với báo Tuổi Trẻ.

Xuất khẩu của NBC đặt ra mục tiêu 640 triệu USD vào năm 2015, tại thị trường Mỹ, chiếm 40%, hay 256 triệu USD.

"Chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi có thể được làm việc trực tiếp với các khách hàng ở Mỹ" ông nói.

Mỹ cũng là thị trường quan trọng nhất của Gia Định Co.,, một đợn vị đóng giày có trụ sở ở TP. HCM, vì nó làm tăng 55% doanh thu xuất khẩu của công ty, được dự kiến sẽ đạt 40 triệu USD trong năm nay.

"Năm ngoái nhiều khách hàng bắt đầu chuyển đổi các đơn đặt hàng từ Trung Quốc sang cho chúng tôi trong dự đoán của TPP" Giám đốc Nguyễn Chí Trung cho biết.

Bây giờ TPP đã trở thành hiện thực, Công ty Gia Định tự tin rằng nhiều nhà nhập khẩu các sản phẩm giày dép sẽ chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Các doanh nghiệp phân phối xe Việt Nam cũng được dự kiến sẽ nắm lấy các cơ hội của TPP từ nhập khẩu từ Nhật Bản và Mỹ, hiện chiếm 13% của tổng doanh thu, sẽ tăng cao sau khi hiệp định thương mại có hiệu lực.

Nhập khẩu từ Mỹ đã tăng 140% vào năm ngoái so với một năm trước đó, trong khi tốc độ tăng trưởng từ thị trường Nhật Bản là 90%, theo báo cáo của Chứng khoán BIDV.

Thỏa thuận này vẫn phải được phê chuẩn bởi các nhà lập pháp ở các nước TPP, trong đó bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, trước khi nó có thể có hiệu lực.

Các nước tham gia sẽ sớm bắt đầu tiến hành các bước pháp lý có liên quan để hiệp ước được thông qua bởi cơ quan lập pháp của họ, Bộ trưởng Hoàng cho biết quá trình này thông thường phải mất ít nhất 18 tháng.

Do đó Việt Nam sẽ có thời gian chuẩn bị để đối phó với những thách thức có thể đến với các nhà đàm phán Việt Nam trong các thỏa thuận thương mại tin rằng nước này có thể khiến hai thập kỷ kinh nghiệm trong việc tích hợp với nền kinh tế thế giới trở nên hữu ích.

"Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm và một số lượng tương tự thời gian chuẩn bị, vì vậy tôi tin rằng chúng ta đủ mạnh để chơi trò chơi này" Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nói với các phóng viên sau khi đến Hà Nội từ Atlanta hôm thứ ba.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục