Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kế toán - Kiểm toán
  4. Tác giả của Flappy Bird có cần phải nộp thuế?

Tác giả của Flappy Bird có cần phải nộp thuế?

30/12/2015
Mức trung cấp

Does Flappy Bird creator have to pay tax?

Nguyen Ha Dong, the creator of Flappy Bird, who earned big money with the game, has declared his income to pay the corporate income tax of VND1.4 billion.  

Flappy Bird's author pays VND1.4 billion in personal income tax

A lawyer noted that a lot of sources of income are not subject to taxation under current laws. It is impossible to tax an individual who has income from bitcoin trading.

Bitcoin is not recognized by the State Bank as a currency in Vietnam. The current laws also do not recognize digital money as a type of asset. However, other laws stipulate that Vietnamese citizens and institutions can do types of business which are not prohibited. 

Therefore, in this case, bitcoin trading cannot be subject to tax, according to the lawyer. If taxation bodies tax them, it would automatically recognize the legitimacy of bitcoin as a type of asset and currency.

State management agencies themselves still disagree on the issue.

The lawyer, agreeing with Tien, commented that it is necessary to keep objective about e-commerce activities and prioritize to develop the business field.

However, the problem is that traders need to be aware of tax policies to declare the type of business in a right way. To do this, they need guidance from taxation bodies.

Tien revealed that Dong has declared his income and tax of VND1 billion for his Flappy Bird. Meanwhile, GDT is working with relevant agencies to clarify the business type.

He went on to say that it is necessary to lay down a perfect legal framework on e-commerce urgently as e-commerce will develop very strongly in the time to come.

Vietnam has a young population where 40 percent of people use internet. All types of online services and e-commerce are present in Vietnam.

However, Tien admitted that this was a difficult task for taxation bodies. 

“They may be cleared and would leave no track for taxation bodies to look for,” he said. 

In many cases, servers are located overseas, while legal entities register their business in countries which have not signed double taxation avoidance agreements with Vietnam, or countries which Vietnam finds it difficult to exchange information with.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Tác giả của flappy bird có phải nộp thuế ?

Nguyễn Hà Đông, tác giả của Flappy bir , người kiếm được nhiều tiền bằng trò chơi này, công khai nộp 1,4 tỷ thuế thu nhập cá nhân.

Tác giả Flappy nộp 1,4 tỷ thuế thu nhập cá nhân.

Một luật sư cho biết một số nguồn thu nhập không phải chịu sự kiểm soát của hệ thống thuế hiện nay.Đó là điều không thể khi thu thuế thu nhập cá nhân người có thu nhập dựa trên kinh doanh qua cách tính tiền bitcoin.

Loại tiền Bitcoin không được công nhận bởi ngân hàng nhà nước với tư cách là tiền tệ ở việt nam. Hiện nay pháp luật cũng không công nhận số tiền theo cách này. Tuy nhiên, khác với quy định pháp luật với công dân việt nam và cơ quan được phép kinh doanh những thứ mà pháp luật không nghiêm cấm.

Bởi vậy, trong trường hợp này, thương mại thông qua bitcoin không phải chịu thuế, một luật sư cho biết. Nếu tính thuế thu nhập cá nhân, các điều luật cần phải công nhận tính hợp pháp của kiểu tài sản và và giao dịch được bằng tiền bitcoin.

Cơ quan ban quản lý nhà nước vẫn chưa đồng ý về vấn đề này.

Theo lời luật sư, cũng đồng tình với Tiên, ông bình luận rằng đó là điều cần thiết và nó tuân theo một cách khách quan hoạt động thương mại điện tử và dành ưu tiên cho sự phát triển thị trường kinh doanh này.

Tuy nhiên ,vấn đề đặt ra là những nhà thương mai mong muốn có chính sách thuế chỉ ra đầu là cách kinh doanh đúng đắn. Để làm được điều này, họ cần được sự hướng dẫn hệ thống thuế.

Tiên nói rằng Dông có công khai thu nhập của anh ấy và thuế áp cho lợi nhuận của flappy bird là 1 tỷ VND , Trong khi ấy, GDT đang làm việc với các cơ quan để xác nhận mô hình kinh doanh này.

Anh ấy đi nói cần thiết phải sớm hoàn thành khung luật thương mại gấp để thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việt nam có dân số trẻ với 40 % dân cư sử dụng internet. Tất cả kiểu dịch vụ online và thương mại điện tử Việt Nam đề tập trung vào đối tượng này.

Tuy nhiên , Tiên nhận khó khăn của hệ thống thuế thu nhập cá nhân.

"Họ cần dẹp bỏ và có những hướng dẫn để mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu" anh ấy nói.

Trong một số trường hợp, máy chủ của hệ thống thanh toán online được đặt ở nước ngoài, trong khi các thực thể pháp lý đăng ký kinh doanh ở các nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, hoặc liên hệ giữa các nước mà Việt Nam gặp khó khăn trong việc trao đổi thông tin.

 

Dịch bởi: thutrinh96

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục