Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Tại sao Viber đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Tại sao Viber đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam?

14/07/2015
Mức trung cấp

Why did Viber close its representative office in Vietnam?

Last week, Viber - one of the world's largest developer of free messaging services on the Internet (OTT) – announced that it would close its office in Vietnam. Some experts said the reason for that move is that Viber could not find a common voice with the local telecom firms.

Explaining the decision, Viber representative in Vietnam – Ms. Nguyen Dang Quynh Anh - said the company was in the process of changing the operating strategy in Southeast Asia.

Viber will establish its headquarters for the region in the Philippines.

However, some telecommunications experts said that perhaps Viber no longer sees Vietnam as a "fertile" market, with a population of over 90 million.

Earlier, Viber and other OTT service providers were considered “threats” to domestic telecoms companies because free messages gradually took away their revenue. In 2013, revenues from voice services of mobile operators fell by 3-4% while the corresponding figure for text messages was 10-12%.

In the early phase of explosion, OTT businesses wanted to shake hands with telecom firms to share profits. However, they could not reach an agreement on benefits so local telecom firms rejected cooperation plans with OTT service providers.

"The call for cooperation between OTT service providers and telecom companies was mentioned a lot two years ago, but the interest of OTT operators was underestimated by local telecom companies. We have to spend a lot of money to develop applications but we do not earn much from them," said the manager of a local OTT service provider.

After a long time considering whether they should cooperate with OTT service providers or not, the three largest telecom corporations of Vietnam - Viettel, VinaPhone and MobiFone - stated to launch their own OTT products. So far two of them have turned the statement into reality. The remaining is about to launch its OTT service very soon.

IT experts said local telecom corporations design their own OTT products to take full advantage of their network and their market shares. For example, Mocha of Viettel has huge advantages from the 55.5 million subscribers of Viettel, while VietTalk of VinaPhone also has about 26 million subscribers.

"This may be the reason for Viber to see that it is unfeasible to cooperate with domestic telecom networks in the future. Meanwhile, revenue and profit remain a problem for OTT applications," said Dr. Nguyen Vuong Quoc Thinh, of France Telecom - Orange (France).

OTT service providers can earn profits from selling advertisements, online games, stickers, background pictures, music tones, etc. Viber does not post advertisements. Its revenue is expected to come from Viber Out service (call to any phone number that are not registered with Viber) and Sticker.

However, a representative of Viber Vietnam told VNExpress late last year that they had not earn revenue from these services.

An expert of MobiFone said the Vietnamese authorities are designing a number of policies to manage OTT applications and it may be another reason for Viber to close its office in Vietnam.

According to the draft circular on the management, provision and use of Internet-based calls and texting services of the Ministry of Information and Communications, foreign OTT service providers are required to base at least one host server in Vietnam and must have trade agreements with Vietnamese telecommunications companies licensed to provide Internet-based calls and texting messages.

OTT enterprises which charge fees must follow regulations on fee management and service quality that are applicable to traditional telecommunications services in Vietnam.

Domestic enterprises are allowed to charge fees for OTT services only if they are licensed to provide Internet-based calls and messaging services. If domestic and international companies offer free services, they do not need licenses to provide telecommunications services.

However, if their service attracts more than one million registered users, the companies must provide information such as the location of their headquarters, domain names and the address of the host server, as well as the number of calls and texts they handle, to the ministry before January 30 of each year.

The regulations will be applied to foreign OTT service providers in Vietnam such as Viber, WhatsApp and Line.

Viber makes users pay for calls to mobile phones and fixed phones with its Viber Out service.

WhatsApp, which Facebook purchased last February, offers free services in the first year and charges VND21,000 from the second year onwards.

Line of Japan offers free calls and messaging services and charges fees for value-added tax services such as selling of packages of stickers and themes.

By the end of 2014, there were an estimated 12 million Viber users, four million Line users and 10 million Zalo users in Vietnam.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tại sao Viber đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Tuần trước, Viber-một trong những nhà phát triển lớn nhất thế giới về dịch vụ tin nhắn miễn phí trên Internet (OTT)- thông báo rằng họ sẽ đóng cửa văn phòng của mình tại Việt Nam. Một số chuyên gia cho rằng lý do cho sự di chuyển này là Viber không thể tìm được tiếng nói chung với các công ty viễn thông trong nước.

Giải thích về quyết định này, đại diện Viber tại Việt Nam - Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh - cho biết công ty đang trong quá trình thay đổi chiến lược hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Viber sẽ thành lập trụ sở chính của họ cho khu vực tại Philippine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia viễn thông cho rằng có lẽ Viber không còn coi Việt Nam là một thị trường "màu mỡ" với dân số hơn 90 triệu dân.

Trước đó, Viber và các nhà cung cấp dịch vụ OTT khác bị coi là "mối đe dọa" đối với các công ty viễn thông trong nước bởi vì các tin nhắn miễn phí dần dần tước đi doanh thu của họ. Năm 2013, doanh thu từ dịch vụ gọi của các nhà khai thác di động đã giảm từ 3-4% trong khi con số tương ứng đối với dịch vụ nhắn tin đã giảm từ 10-12%.

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp OTT muốn bắt tay với các công ty viễn thông để cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, họ đã không thể đạt được thỏa thuận về lợi ích vì vậy các công ty viễn thông trong nước đã từ chối kế hoạch hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ OTT.

"Các dịch vụ gọi với sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ OTT và các công ty viễn thông đã được đề cập rất nhiều cách đây hai năm, nhưng sự quan tâm của các nhà khai thác OTT đã bị các công ty viễn thông đánh giá thấp. Chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để phát triển các ứng dụng nhưng chúng tôi lại thu được rất ít từ chúng," người quản lý của một nhà cung cấp dịch vụ OTT trong nước nói.

Sau một khoảng thời gian dài cân nhắc liệu họ có nên hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ OTT hay không, ba tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam- Viettel, VinaPhone và Mobiphone- đã tuyên bố khởi động các sản phẩm OTT của riêng họ. Cho đến nay hai trong số họ đã biến tuyên bố thành hiện thực. Vấn đề còn lại là sẵn sàng ra mắt dịch vụ OTT của riêng họ trong thời gian sớm.

Các chuyên gia công nghệ thông tin cho biết các tập đoàn viễn thông trong nước thiết kế các sản phẩm OTT của riêng mình để tận dụng tất cả về mạng và thị trường của họ. Ví dụ, Mocha của Viettel có lợi thế rất lớn từ 55,5 triệu thuê bao của Viettel, trong khi VietTalk của Vinaphone cũng có khoảng 26 triệu thuê bao.

"Điều này có thể là lý do Viber thấy rằng không khả thi khi hợp tác với các mạng viễn thông trong nước trong tương lai. Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận vẫn là vấn đề đối với các ứng dụng OTT," tiến sĩ Nguyen Vuong Quoc Thong của viễn thông France-Orange (Pháp) cho biết.

Các nhà cung cấp dịch vụ OTT có thể kiếm được lợi nhuận từ việc bán quảng cáo, game online, các nhãn dán, ảnh nền, nhạc chuông, v.v. Viber không đăng các quảng cáo. Doanh thu của họ được mong đợi từ dịch vụ Viber Out (gọi được với bất kỳ số điện thoại nào dù không đăng ký Viber) và Sticker.

Tuy nhiên, người đại diện của Viber nói với Vnexpress cuối năm ngoái rằng họ không thu được doanh thu từ những dịch vụ trên.

Một chuyên gia của MobiFone cho biết các nhà chức trách Việt Nam đang xây dựng các chính sách để quản lý các ứng dụng OTT và điều này có thể là một nguyên nhân khác nữa khiến Viber đóng cửa văn phòng của họ tại Việt Nam.

Theo dự thảo thông tư về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet-dựa trên các dịch vụ gọi và nhắn tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ OTT nước ngoài phải dựa trên ít nhất một máy chủ lưu trữ tại Việt Nam và phải có hợp đồng thương mại với các công ty viễn thông Việt Nam cho phép cung cấp dịch vụ gọi và nhắn tin dựa trên Internet.

Các doanh nghiệp OTT thu phí phải theo những quy định về quản lý phí và chất lượng dịch vụ được áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông truyền thống ở Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong nước được phép thu phí dịch vụ OTT chỉ khi họ được phép cung cấp các dịch vụ gọi và nhắn tin dựa trên Internet. Nếu các công ty trong nước và quốc tế cung cấp các dịch vụ miễn phí, thì họ không cần giấy phép để cung cấp các dịch vụ viễn thông.

Tuy nhiên, nếu dịch vụ của họ thu hút hơn một triệu người dùng đăng ký, các công ty phải cung cấp thông tin như địa điểm đặt trụ sở, tên miền và địa chỉ máy chủ lưu trữ, cũng như số lượng cuộc gọi và tin nhắn họ quản lý, lên Bộ trước ngày 30 tháng Một hằng năm.

Các quy định này sẽ được áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ OTT nước ngoài tại Việt Nam như Viber, WhatsApp và Line.

Người dùng sẽ trả phí cho các cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định với dịch vụ Viber Out của Viber.

WhatsApp do Facebook mua lại cuối tháng Hai năm trước, cung cấp dịch vụ miễn phí trong năm đầu tiên và trả phí 21,000VND từ năm thứ hai trở đi.

Ứng dụng Line của Nhật Bản cung cấp dịch vụ gọi và nhắn tin miễn phí và thu phí cho các dịch vụ thuế giá trị gia tăng như bán các gói sticker và theme.

Đến cuối năm 2014, ước tính có khoảng 12 triệu người dùng Viber, 4 triệu người dùng Line và 10 triệu người dùng Viber tại Việt Nam.

 

Dịch bởi: FAVOR

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục