Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Cơ khí - Chế tạo
  4. Tàu ngầm mini Hoàng Sa chạy thử thành công

Tàu ngầm mini Hoàng Sa chạy thử thành công

20/10/2015
Mức trung cấp

Hoang Sa mini-submarine has successful trial run

After inventing Truong Sa 1 mini submarine, Nguyen Quoc Hoa, a businessman in Thai Binh province, has created and put Hoang Sa mini-sub into trial.

Hoa has met many difficulties with his first submarine – Truong Sa 1. Though it attracted special attention from the public, Hoa did not receive the strong support he expected from state management agencies. 

The Ministry of Science & Technology stated that all scientific research works and inventions are welcome. 

However, Hoa did not know whom he had to contact to get the license to try Truong Sa 1 on the sea.

It took Hoa one year and a lot of money to work out on the design of Hoang Sa, as it has has many advanced features.

The businessman said Hoang Sa mini sub is designed with many modern features. 

Hoang Sa can go on mud and shoals, and operate under the sea for many days. It can go to the sea without tides, and automatically escape shoals and operate like a normal floating ship when moving underwater.

It allows long-distance communication under the sea for many days and is equipped with an underwater camera system, computer-guiding system and optical camera.

Hoang Sa will be made of the same materials as Truong Sa 1 and their sizes will be nearly the same. 

“Hoang Sa will inherit the best features from Truong Sa 1 and have new features as well,” Hoa said. “This will be a special ship which will never be stranded.”

When asked about the trial process, Hoa said he tried Hoang Sa in a tank at a depth of 4 meters on September 24. He needs 20 more days to fix some problems.

“Hoang Sa is a mini submarine with many new and complicated features. It will take more time to try it,” he said. 

He wants to create a submarine which can help protect the sovereignty of Vietnamese territorial waters.

Hoa’s both models, Hoang Sa and Truong Sa 1, bear the name of the islands on the East Sea – Paracel and Spratly archipelagos.

Besides Hoang Sa and Truong Sa 1, Hoa is working on Truong Sa 2.

Truong Sa 1 has been seen by representatives from many agencies, including the Science & Technology and the Environment Committee, Thai Binh provincial Science & technology and Hai Phong Naval Technical Institute.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tàu ngầm mini Hoàng Sa chạy thử thành công

Sau khi phát minh ra tàu ngầm mini Trường Sa 1, ông Nguyễn Quốc Hòa, một doanh nhân ở tỉnh Thái Bình, đã tạo ra và đưa tàu ngầm Hoàng Sa vào thử nghiệm.

Ông Hoà đã gặp rất nhiều khó khăn với tàu ngầm đầu tiên của mình - Trường Sa 1. Mặc dù nó đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng, ông Hòa đã không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ mà ông dự kiến sẽ nhận được từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Khoa học & Công nghệ nói rằng tất cả các công trình nghiên cứu khoa học và phát minh đều được chào đón.

Tuy nhiên, ông Hòa không biết là ông ta phải liên hệ để có được giấy phép để chạy thử Trường Sa 1 trên biển.

Phải mất một năm và rất nhiều tiền để ông Hòa làm việc với các thiết kế của Hoàng Sa, vì nó có rất nhiều tính năng tiên tiến.

Doanh nhân này cho biết tàu ngầm Hoàng Sa được thiết kế với nhiều tính năng hiện đại.

Hoàng Sa có thể đi trên bùn và bãi cát ngầm và hoạt động dưới biển trong nhiều ngày. Nó có thể đi biển mà không cần chờ thủy triều, và tự động thoát ra bãi cát ngầm và hoạt động giống như một con tàu nổi bình thường khi di chuyển dưới nước.

Nó cho phép liên lạc đường dài dưới biển nhiều ngày và được trang bị một hệ thống camera dưới nước, hệ thống máy tính hướng dẫn và máy ảnh quang học.

Hoàng Sa sẽ được làm bằng các vật liệu tương tự như Trường Sa 1 và kích thước của chúng sẽ gần như nhau.

"Hoàng Sa sẽ kế thừa các tính năng tốt nhất từ Trường Sa 1 và cũng có các tính năng mới hơn" ông Hòa nói. "Đây sẽ là một con tàu đặc biệt đó sẽ không bao giờ bị mắc kẹt."

Khi được hỏi về quá trình sản xuất, ông Hòa cho biết ông đã thử nghiệm Hoàng Sa trong một chiếc xe tăng ở độ sâu 4 mét vào ngày 24 tháng 9. Ông cần 20 ngày để sửa chữa một số vấn đề.

"Hoàng Sa là một tàu ngầm mini với nhiều tính năng mới và phức tạp. Nó sẽ mất nhiều thời gian để thử nghiệm" ông nói.

Ông muốn tạo ra chiếc tàu ngầm này để có thể giúp bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam.

Cả hai mô hình của ông Hòa Hoàng Sa và Trường Sa 1, mang tên của các quần đảo trên Biển Đông - quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó Hoàng Sa và Trường Sa 1, ông Hòa đang tạo ra thêm Trường Sa 2.

Trường Sa 1 đã được nhìn thấy bởi các đại diện của nhiều cơ quan, bao gồm cả Bộ Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Môi trường, sở Khoa học & công nghệ tỉnh Thái Bình và Viện Kỹ thuật Hải Phòng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục