Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trong các dự án FDI

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trong các dự án FDI

01/04/2016
Mức căn bản

HCM City leads in FDI projects

HCM City is leading the country in terms of FDI projects while 16 provinces have failed to attract the investment according to a new report by the General Statistics Office.

By November 20th, HCM City had received 500 new projects valued at USD 2.56  billion, accounting for 18.8% of the total new projects in the country, followed by Tra Vinh USD2.52 billion (18.6%) and Dong Nai USD1.46 billion (10.8%).

The country has had 1,855 new FDI projects with a registered capital of USD13.55 billion, a 30% rise in number of projects and a 1.1% increase in capital over a year earlier, the report said.

In addition, 692 on-going FDI projects registered an increased capital of USD6.67 billion during the period.

On the whole, newly-registered and added FDI capital totalled USD20.22 billion, a year-on-year increase of 16.7%. Disbursed FDI capital in the first 11 months was estimated to reach USD13.02 billion, up 17.9% compared to the same period last year.

The processing and manufacturing industry attracted the biggest FDI capital at USD12.93 billion, making up 64% of the country’s registered FDI capital. It was followed by production and distribution of electricity, gas, and air conditioners USD2.78 billion (13.7%), real estate USD2.33 billion (11.5%) and the remaining sectors USD2.18 billion (10.8%).

As many as 47 provinces and centrally-governed cities had newly-licenced projects. However there are still 16 provinces and cities without any, mostly in the northern mountainous areas, Central Highlands and Mekong Delta region.

Over the last 11 months, among 56 countries and territories with newly-licenced projects in Vietnam, the Republic of Korea took the lead, followed by Malaysia and the United Kingdom.

Source: dtinews.vn

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trong các dự án FDI

Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước về các dự án FDI trong khi 16 tỉnh thành đã thất bại trong việc thu hút đầu tư theo một báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê.

Cho đến ngày 20 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 500 dự án mới trị giá 2,56 tỷ USD, chiếm 18,8% số dự án mới của cả nước, tiếp theo là Trà Vinh 2.52 tỷ USD (18,6%) và Đồng Nai 1.46 tỷ USD (10,8%).

Cả nước đã có 1.855 dự án FDI mới với số vốn đăng ký 13.55 tỷ USD, tăng 30% về số dự án và tăng 1,1% về vốn so với năm ngoái, báo cáo cho biết.

Ngoài ra, 692 dự án FDI đang được thực hiện đã đăng ký vốn tăng 6.67 tỷ USD trong giai đoạn này.

Toàn bộ, đăng ký cấp mới và tăng vốn FDI đạt 20,22 tỷ USD, tăng so với cùng năm là 16,7%. vốn FDI giải ngân trong 11 tháng đầu năm ước đạt 13.02 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất thu hút vốn FDI lớn nhất với 12.93 tỷ USD, chiếm 64% vốn FDI đăng ký của cả nước. Tiếp theo là sản xuất và phân phối điện, khí đốt, và điều hòa không khí 2.78 tỷ USD (13,7%), bất động sản 2.33 tỷ USD (11,5%) và các ngành còn lại 2.18 tỷ USD (10,8%).

Có đến 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án mới được cấp phép. Tuy nhiên vẫn còn 16 tỉnh, thành phố không có được dự án nào, chủ yếu ở các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 11 tháng qua, trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án mới được cấp phép tại Việt Nam, Hàn Quốc vượt lên dẫn trước, tiếp theo là Malaysia và Anh Quốc.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục