Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tài chính để sản xuất năng lượng mặt trời

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tài chính để sản xuất năng lượng mặt trời

08/01/2016
Mức căn bản

Ho Chi Minh City offers financial support to solar power producers

A pilot program dedicated to electricity generation by using solar energy is being carried out in Ho Chi Minh City, under which participants will be provided by the local government with US$0.09 for every kilowatt they produce.   

This program is implemented by the Department of Science and Technology as a step in the building of a mechanism on assistance to households, businesses, and agencies that invest in the production of electricity from solar energy.

Accordingly, participants in the pilot program will be assisted in installing their solar energy systems and connecting them with the public power lines, in addition to VND2,000 ($0.09) in support for every kilowatt of power produced.

Ten households and six businesses have joined the program from September 1 up to now. 

The financial support is small but it is significant in encouraging everybody to generate and use this kind of green energy, said Huynh Kim Tuoc, director of the Ho Chi Minh City Energy Saving Center.

This trial program will form a basis for agencies concerned to make policies to spur the development of green energy, including solar, wind and biomass power, Tuoc said.

Source: Tuoitre News

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tài chính cho những sản xuất năng lượng mặt trời

Một chương trình thí điểm để sản xuất điện thông qua năng lượng mặt trời đang được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó các nhà cung cấp sẽ được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương với giá 0,09 USD cho mỗi kilowatt mà họ sản xuất ra.

Chương trình này được thực hiện bởi Sở Khoa học và Công nghệ là một bước tiến trong việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan đầu tư vào việc sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

Theo đó, người tham gia vào chương trình thí điểm sẽ được hỗ trợ trong việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và kết nối chúng với đường dây điện công cộng, ngoài 2.000 đồng hỗ trợ cho mỗi kilowatt điện năng sản xuất.

Mười sáu hộ gia đình và doanh nghiệp đã tham gia chương trình này từ ngày 01 tháng 9 cho đến nay.

Hỗ trợ tài chính chỉ là một phần nhỏ nhưng nó rất có ý nghĩa trong việc khuyến khích tất cả mọi người để tạo ra và sử dụng loại năng lượng xanh, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Chương trình thử nghiệm này sẽ tạo cơ sở cho các cơ quan có liên quan thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của năng lượng xanh, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh khối, ông Tước nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục