Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào có những người hiến máu năng nổ

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào có những người hiến máu năng nổ

12/07/2015
Mức căn bản

Ho Chi Minh City boasts active blood donors

A blood donation campaign across Vietnam, titled “Red Journey”, received more than 1,500 donors during its stop in Ho Chi Minh City on July 9.

Within the day, approximately 1,200 blood units were collected.

After three years of taking part in the national campaign, Ho Chi Minh City leads the nation in the rate of people involved and the blood volume of more than 350 millilitres per person on average.

Since the beginning of 2015, the southern hub has mobilised over 100,000 blood units from 84,000 volunteers, realising 46 percent of its plan for the year.

Previously, travel through the Mekong Delta provinces of Ca Mau and Bac Lieu, and Can Tho City brought almost 2,000 units to the programme.

The last stop will be in Hanoi on July 24.

The Red Journey began in 2013 alongside with an activity to raise public awareness about thalassemia, a form of inherited blood disorder that destroys a large number of red blood cells and can lead to anaemia. Nearly 29,000 units were donated at this campaign in the past two years.

According to Bach Quoc Khanh, Deputy Director of the National Institute of Haematology and Blood Transfusion, the number of blood donors has been on the rise in Vietnam in recent years. In 2014, the country amassed about 1 million blood units, 90 percent of which came from volunteers.

Source: Vietnam Plus

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào có những người hiến máu năng nổ

Một chiến dịch hiến máu trên khắp Việt Nam mang tên "Hành trình đỏ" nhận được hơn 1500 người ủng hộ trong chuyến dừng chân tại TPHCM vào ngày 9 tháng 7.

Trong ngày, gần 1200 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

Sau 3 năm tham gia vào chiến dịch quốc gia, TPHCM dẫn đầu cả nước với tỉ lệ người dân tham gia và lượng máu trung bình hơn 350 ml mỗi người.

Kể từ đầu năm 2015, trung tâm phía Nam đã huy động được hơn 100. 000 đơn vị máu từ 84.000 tình nguyện viên, thực hiện 46% kế hoạch của năm.

Trước đó, đi qua các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long như Cà Mau, Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ, đã mang đến cho chương trình gần 2.000 đơn vị máu.

Điểm dừng chân cuối cùng sẽ là ở Hà Nội vào ngày 24 tháng 7.

Hành trình đỏ bắt đầu vào năm 2013 cùng với hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, một dạng rối loạn máu di truyền có thể phá hủy một số lượng lớn các tế bào hồng cầu và có thể dẫn đến thiếu máu.

Theo Ông Bạch Quốc Khánh, Phó Giám Đốc Bệnh viện Huyết học và truyền máu trung ương, số lượng người hiến máu ở Việt Nam đã tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2014, cả nước đã tích lũy hơn 1 triệu đơn vị máu, trong đó 90% đến từ các tình nguyện viên. 

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục